Nowy nagrobek na żołnierskiej mogile

Ruda Maleniecka

Dzięki środkom  finansowym pozyskanym przez Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej możliwa była budowa nowego pomnika nagrobnego nad zbiorową mogiłą żołnierzy poległych w czasie działań wojennych we wrześniu 1939 roku. Uhonorowano w ten sposób majora Edwarda Billika oraz kaprala Franciszka Smarkałę. W czasie uroczystości na cmentarzu parafialnym w Lipie, w których udział wzięli mieszkańcy oraz przedstawiciele samorządowców na czele z wójtem Leszkiem Kucą, ks. Tomasz Waśkiewicz – proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Lipie poświęcił nagrobek. To nie jedyne miejsce pamięci o żołnierzach poległych we wrześniu 1939 roku w gminie.  W 2009 r. w Rudzie Malenieckiej odsłonięto obelisk poświęcony żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza, I batalionu 163 pułku piechoty, walczącym i poległym w walce nad rzeką Czarną w Rudzie Malenieckiej. Co roku, w rocznicę tych wydarzeń, przy obelisku odbywa się patriotyczna uroczystość.

Dodaj komentarz