X Koneckie Dni Profilaktyki

flash Rozmaitości

W dniu dzisiejszym w Domu Kultury w Końskich odbyła się konferencja prasowa rozpoczynająca X Koneckie Dni Profilaktyki. Na spotkaniu obecni byli m. in. zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Końskich nadkom. Tomasz Jarosz, przedstawiciele władz lokalnych, a także przedstawiciele instytucji zaangażowanych w organizację Dni Profilaktyki.

Podczas konferencji nastąpiła uroczysta inauguracja Koneckich Dni Profilaktyki. Jak co roku podejmowana inicjatywa wpisuje się w Wojewódzkie Świętokrzyskie Dni Profilaktyki przebiegające w tym roku pod hasłem: „RODZINA WSPÓLNĄ TROSKĄ”. Wzorem lat ubiegłych przygotowano różnorodną ofertę spotkań, warsztatów i seminariów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, których tematyka poświęcona jest szeroko rozumianej profilaktyce. Podsumowanie X Koneckich Dni Profilaktyki odbędzie się 6 czerwca, podczas Festynu Rodzinnego MOTOSERCE w Parku Miejskim w Końskich.

Informacje o działaniach można uzyska w:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich (tel. 41 372 84 06, www.pcprkonskie.pl)
Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Końskich (tel. 41 372 30 22, pssekonskie.pis.gov.pl)
Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Końskich (www.dkkonskie.pl)
Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich (tel. 41 372 69 05, www.mgops-konskie.pl)
Starostwie Powiatowym w Końskich (www.powiat.konskie.pl)
Organizatorzy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich, Starostwo Powiatowe w Końskich, Urząd Miasta i Gminy w Końskich, Urząd Miejski w Stąporkowie, Komenda Powiatowa Policji w Końskich, Miejsko Gminny Dom – Kultury w Końskich, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Końskich, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Końskich, Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Konecki”, Świętokrzyski Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Monar”, Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość”, Komenda 13 – 5 Hufiec Pracy w Końskich, Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Końskich, Stowarzyszenie Klub Krzewienia Trzeźwości i Abstynencji „Nowe życie” w Stąporkowie, Ratownictwo Wodne RP Oddział Końskie, pedagodzy szkolni.

Źródło: KPP Końskie

Dodaj komentarz