„Mój plakat na 65 lat Deklaracji Schumanna”

Oświata Rozmaitości

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zaprasza wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie plastycznym, którego celem jest kreowanie postaw proeuropejskich wśród młodzieży gimnazjalnej z regionu świętokrzyskiego. Termin realizacji konkursu: 17.04.2015 r. – 25.05.2015 r. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody!

Przedmiotem pracy powinien być autorski pomysł na plakat promujący ideę integracji europejskiej zapoczątkowanej wraz z podpisaniem Deklaracji Schumanna w 1950 roku.
Udział w Konkursie może wziąć młodzież szkolna w wieku 13-15 lat ze szkół gimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Prace powinny być wykonane samodzielnie w dowolnej technice (malarstwo, rysunek,
grafika komputerowa, techniki mieszane, collage, etc.) w formacie nie mniejszym niż A4
(21 cm x 29,7cm) i zawierać hasło nawiązujące do 65 rocznicy podpisania Deklaracji
Schumanna. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w siedzibie Organizatora, a wyniki zostaną ogłoszone do dnia 29.05.2015 r. Komisja Konkursowa dokona oceny prac pod kątem oryginalności, pomysłu i trafności przekazu oraz walorów artystycznych. Zostanie przyznane

I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w Regulaminie dostępnym na naszej stronie: www.rodm-kielce.pl  w zakładce KONKURSY.
Zapraszamy także do kontaktu z zespołem RODM Kielce pod numerem telefonu:
41 343 00 38 wew. 26 i 29 oraz poprzez pocztę elektroniczną: rodm@rodm-kielce.pl

Dodaj komentarz