Młodzi ludzie znaleźli „Pomysł na siebie – YEI”

flash Końskie

W 13-5 Hufcu Pracy w Końskich odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Pomysł na siebie – YEI”. Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum podziękowała za umożliwienie 10 uczniom uczestniczenia w jego realizacji, a tym samym powiększenia zasobów wiedzy z różnych dziedzin.

W Końskich realizowano projekt „Pomysł na siebie – YEI” skierowany  do osób w wieku 15 – 17 lat. Jego celem  jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-17 lat poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, uzyskanie kwalifikacji zawodowych.  Uczestnicy podzieleni na wiekowe – 15-16 lat oraz 16-17 lat, otrzymają wszechstronne wsparcie ze strony OHP. Monika  Jedynak komendant hufca 13-5 Końskie, a zarazem koordynator projektu oraz  Elżbieta Szewczuk opiekun grupy powiedziały nam: – Uczniowie bezpłatnie uczestniczący w projekcie uzupełniali  wiadomości i wyrównać braki na  zajęciach wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, fizyki i historii. Ponadto uczestniczyli w kursie języka angielskiego, kursie komputerowym, w zajęciach  z doradcą zawodowym, w zajęciach grupowych i indywidualnych z psychologiem oraz w szkoleniu z  zapobiegania agresji i przemocy. Ponadto  w zajęciach  jak należy i koniecznie trzeba unikać różnych uzależnień  oraz przygotować się  do życia w rodzinie. Wiedza pomoże młodym ludziom w podjęciu właściwej decyzji  związanej z dalszym etapem kształcenia, co jest nadrzędnym elementem programu.  Wszyscy otrzymali zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające wiedzę jaką nabywali. A dodatkowo nagrodzono ich  tabletami.

Dodaj komentarz