Pierwsi po prezesach

0
0

Wytypowani druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego szkoliło się w Komendzie Powiatowej PSP w Końskich. Po pozytywnie zaliczonym egzaminie 29 druhów otrzymało zaświadczenia.

Strażacy pełniący  funkcję  naczelników w jednostce lub planowani, że w przyszłości te stanowisko będą pełnić muszą posiadać nieco inną wiedzę i umiejętności niż druhowie biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.  W kursie szkolącym naczelników udział wzięło i z pozytywnym wynikiem je zakończyło 29 druhów  z  15 jednostek OSP, które w powiecie koneckim działają w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym.  Tematyka szkolenia obejmowała głównie zagadnienia teoretyczne, a przekazywali ją oficerowie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich.nSzkolenie zakończyło się egzaminem pisemnym składającym się z 10 pytań ściśle związanych z tematyką szkolenia. Zaświadczenia wręczył komendant powiatowy PSP st. bryg. Grzegorz Młynarczyk. Od teraz są pierwszymi po prezesie OSP funkcyjnymi swojej jednostki.

 

Dodaj komentarz