Radoszyce chcą być miastem!

0
0

Radoszyce miastem były niemal pół wieku. W 1869 roku w wyniku kolei historii prawa miejskie zostały utracone, co spotkało większość miast pod zaborem rosyjskim. Po 146 latach pojawia się realna szansa na odzyskanie praw miejskich. Za kilka tygodni rozpoczną się odbędą się pierwsze spotkania z mieszkańcami, które będą miały kluczowe znaczenie w całym procesie. O pomyśle i jego realizacji rozmawiamy z Michałem Pękalą – wójtem gminy Radoszyce.

TYGODNIK: Skąd pomysł, by przywrócić Radoszycom prawa miejskie

Michał Pękala, wójt gminy Radoszyce: Plany przywrócenia Radoszycom praw miejskich wracały już od kilku kadencji. To nie jest nowy pomysł. Jestem przekonany, że tym razem przy zgodzie mieszkańców zrealizujemy tę inicjatywę. Zależy nam przede wszystkim, by Radoszyce na tym skorzystały choćby przy szansie na pozyskiwanie pieniędzy z Unii Europejskiej.

Jakie warunki muszą spełnić Radoszyce w wyścigu o miejski powrót?

Obecnie, aby uzyskać,  a w przypadku Radoszyc odzyskać status miasta miejscowość musi spełnić kilka warunków. Za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o nadaniu praw miejskich przemawia szereg argumentów i uwarunkowań. Wiele z wymaganych kryteriów w Radoszycach  jest już spełnionych. Dzięki poprzednim inwestycjom  mamy w gminie niezbędną infrastrukturę  techniczną: wodociągi  i kanalizację, wyodrębnione centrum,  co znacznie zwiększa nasze szanse na odzyskanie statusu miasta. Ważnym argumentem jest również to, że Radoszyce miały prawa miejskie i mamy zatwierdzony przez komisję heraldyczną herb. Teraz z gminy wiejskiej bylibyśmy gminą miejsko – wiejską, a jej centrum stanowiłoby miasto Radoszyce. Wszystkie dotychczasowe działania przeprowadzone na terenie naszej gminy jak budowa dróg, chodników, oświetlenia, budowa oczyszczalni i wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów znacznie ułatwiają nam starania o powrót na listę polskich miast. Aktualna liczba mieszkańców Radoszyc jest wystarczająca, aby przekształcić się w miasto, w którym 2/3 ludności  utrzymuje się z działalności pozarolniczej.

Ile osób obecnie mieszka w Radoszycach?

Zameldowanych jest u nas ponad 3,400 mieszkańców.

Pytaniem, które najczęściej pojawia się w przypadku rozmów o powrocie do statusu miasta jest to dotyczące obawy, czy nie stracą na tym mieszkańcy.

Nasze nowe małe miasto na  przekształceniu  na pewno nie traci przywilejów, jakie dawała wieś, np. nauczyciele nie strącą swojego dodatku wiejskiego. Jako miejscowość zamieszkiwana przez mniej niż pięć tysięcy mamy ciągle prawo do ubiegania się o fundusz na rozwój obszarów wiejskich, z których korzystaliśmy najwięcej. Dodatkowo możemy się ubiegać o fundusze na rozwój miasta.

Pieniądze z Unii Europejskiej to mocny wabik?

Bardzo istotny. Nie ukrywam, że jako miasto możemy liczyć na dodatkowe środki do tej pory niedostępne dla nas. Chodzi tu przede wszystkim o tak zwane miękkie projekty unijne dla małych miasteczek. W tym momencie nie mogę podać jeszcze konkretnych przykładów, bo trwa dopiero podział unijnych pieniędzy, które później trafiać będą do gmin. Na pewno w tych działaniach mieszczą  się te z szeroko pojętą kulturą.

Ostateczne zdanie należeć będzie jednak do mieszkańców.

Oczywiście. Nie możemy zrealizować tego pomysłu, jeśli przeciwni będą mieszkańcy. Nic na siłę. Planujemy na początku roku rozpocząć konsultacje społeczne w każdym sołectwie. Podczas spotkań każdy będzie mógł wypowiedzieć się w tym temacie i co ważne oddać głos za lub przeciw. Planujemy, że konsultacje potrwają u nas do czerwca.

Jakie są kolejne punkty działań?

Zakładając pozytywne rozstrzygnięcie konsultacji społecznych nasz wniosek powędruje do zaopiniowania przez wojewodę świętokrzyskiego, który przekaże ją według właściwości do wskazanego ministerstwa. Wiem już, że oprócz nas o status miasta w województwie świętokrzyskim ubiegać będzie się gmina Morawica.

Ile potrwa cały proces?

Myślę, że musimy mówić o około trzech latach. Prawa miejskie przyznawane są zawsze od 1 stycznia. Według takich obliczeń Radoszyce mogłyby się stać miastem w 2018 lub 2019 roku.

 

Z kart historii:

Prawa miejskie Radoszycom nadał król Kazimierz Wielki ok. 1370 roku. Nie znana jest dokładna data lokacji miasta. W 1428 roku król Władysław Jagiełło przeniósł Radoszyce z prawa polskiego na niemieckie. W 1456 roku przywileje miejskie potwierdził król Kazimierz Jagiellończyk. W 1869 roku Radoszyce utraciły prawa miejskie jak wiele innych miast objętych obszarem zaboru rosyjskiego.

 

 

Dodaj komentarz