Wszyscy radni za budżetem

flash Stąporków

– W Nowy Rok Stąporków wchodzi z bardzo dobrym budżetem. I to dla mnie osobiście najmilszy akcent na początek 2016 roku – mówi burmistrz Dorota Łukomska. Ręce za budżetem podnieśli wszyscy radni.

Głosowanie radnych przechodzi do historii stąporkowskiego samorządu jako niezwykle zgodne.  – To chyba pierwsza taka sytuacja, przynajmniej od roku 2009, gdzie budżet zostaje przyjęty jednogłośnie, głosami obecnych na sesji 14 radnych. Wiem, że to będzie kolejny dobry rok dla gminy, natomiast mam na uwadze, że budżet jest swego rodzaju planem. Istotą nie mniej ważną będzie jego przykładna realizacja. Cieszę się i dziękuję radnym, bo to głosowanie to wyraz naszej dobrej współpracy – mówi burmistrz Dorota Łukomska.

Drogi najważniejsze

W budżecie znalazły się wyczekiwane przez mieszkańców budowy dróg. Powstaną one w Nadziejowie, Wólce Zychowej, Czarnieckiej Górze (tuż za basenem). Ujęta została również budowa w Lutej przy otrzymanym dofinansowaniu, na które czeka gmina. Droga w Wólce Plebańskiej, na którą właśnie skończono opracowywanie dokumentacji może również zostać wykonana w 2016 roku. Tu liczyć będzie się przede wszystkim to ile pieniędzy uda się zaoszczędzić po rozstrzygnięciu przetargu na drogi.  Radni zabezpieczyli również pieniądze na opracowanie dokumentacji na budowę dróg w Czarnieckiej Górze „Poręba”, Starym Grzybowie, przebudowę drogi we Włochowie. Uwzględniono również drogę Miła – Błaszków. Będzie ona jednak wykonana dopiero po przejęciu przez gminę drogi przez zasiedzenie od PKP. Zgodnie z przepisami nastąpi to w 2016, dopiero wtedy gmina będzie mogła opracować dokumentację.

To będzie zrobione

W budżecie znalazły się także budowa wodociągu w Bieniu, modernizacja dachu na budynku gimnazjum w Stąporkowie i szkole w Krasnej, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Czarnieckiej Góry i Czarnej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną, usługową i rekreacyjną. Mieszkańcy osiedla dr Anki w Stąporkowie mogą spodziewać się budowy oświetlenia ulicznego, Kamiennej Woli zagospodarowania działki małą architekturą, a użytkownicy świetlicy w Koziej Woli wykonania kotłowni. Gmina zaplanowała również przebudowę lokali pod pięć mieszkań socjalnych. Ostatecznie dochody gminy mają wynieść nieco 42 mln zł. Wydatki z budżetu gminy mają wynieść ponad 43,6 mln zł. Deficyt budżetu w wysokości 1,5 mln zł zostanie pokryty z kredytu.

 

Dodaj komentarz