Zmarło tu ok. 22 tysiące jeńców wojennych

Historia

Po trzech latach starań odsłonięto pamiątkową tablicę w miejscu obozu jenieckiego na Budowie. W aranżacji miejsca pamięci wykorzystano fragment oryginalnego muru z czasów obozu.

Teren Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr w 2  to miejsce niezwykle ważne w historii II wojny światowej w Końskich, choć dziś już zapomniane podobnie jak używana wtedy nazwa Budowa. Wraz z wejściem Niemców do Końskich powstał tu obóz przechodni dla Polaków i Żydów. W latach 1941 – 1943 działał w tym miejscu obóz Stalagu XIIC i Stalagu 267, w którym Niemcy umieszczali jeńców radzieckich, ale również norweskich. Na jego terenie przebywali również Ukraińcy, Białorusini,Gruzini i Żydzi. – Warunki w obozie były bardzo trudne. Przewinęło się przez niego ponad 22 tysiące jeńców, którzy mieszkali w 100 drewnianych barakach umieszczonych na 8 hektarach w 5 rzędach po 20 baraków. Umieralność była ogromna. Przez obóz przewinęło się 26 tysięcy jeńców, z czego ok. 22 tysiące zmarło w tym miejscu. Większość z nich pochowana jest na cmentarzu radzieckim w Baryczy – opowiada Wojciech Pasek, prezes koneckiego Oddziału PTTK, regionalista, jeden z inicjatorów postawienia pamiątkowej tablicy. Jeńcy głównie umierali z głodu i chorób zakaźnych. Co ważne mieszkańcy Końskich starali się pomagać jeńcom dostarczając im jedzenie.

Goście z Moskwy

Od czasu, kiedy z poobozowego budynku, w którym mieścił się internat, zdjęto tablicę pamiątkową, o istnieniu obozu nie przypominało na tym terenie nic. Jak opowiada wiceburmistrz Krzysztof Jasiński jednym z powodów stworzenia miejsca pamięci była wizyta Anatolija Nikitina z Moskwy, który wraz z synem Andriejem przyjechał do Końskich w 2012 roku w poszukiwaniu grobu swojego wuja, który przebywał w obozie na Budowie. O postawienie tablicy wnioskowała Komisja Opieki nad Zabytkami działająca przy koneckim PTTK. Po trzech latach starań w miniony czwartek odsłonięto specjalną tablicę, którą umieszczono tuż przy ul. Warszawskiej. Zadbano o jej aranżację, którą stanowi fragment oryginalnego obozowego muru z zasiekami. W uroczystościach udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele PTTK oraz koneckiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego oraz uczniowie ZSP nr 2 z dyrektorem Janem Rybińskim.

 

Dodaj komentarz