Co w tegorocznym budżecie gminy Smyków?

flash Smyków

Budżet zawiera wiele inwestycji planowanych, część z nich jest już w trakcie realizacji i będą kontynuowane. Realizacja nowych inwestycji będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych z funduszy UE.

Najważniejszą inwestycję budżetową na 2016 podobnie, jak w poprzednich latach, jest budowa kanalizacji sanitarnej. W tym roku ekipy budowlane pojawią się w Królewcu, Królewcu Poprzecznym, Zastawiu oraz Salcie w ramach realizacji drugiego i trzeciego etapu realizacji wielkiej inwestycji obejmującej kanalizacji miejscowości:  Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie. – W roku 2016 będą wykonywane równocześnie dwa etapy czyli  dokończenie budowy kanałów głównych i bocznych oraz budowa przyłączy dla indywidualnych odbiorców oraz wykonanie kanału głównego w Salacie, co wykonamy z gminnych pieniędzy – zaznacza Józef Śliz, wójt gminy Smyków. – Budżet zawiera wiele inwestycji planowanych, część z nich jest już w trakcie realizacji i będą kontynuowane. Realizacja nowych inwestycji będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych z funduszy z Unii Europejskiej – dodaje.

 Drogi i boisko

W budżecie znalazło się się również opracowanie projektu budowlanego  i budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Świnkowie, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej oraz chodnika przez Królewiec Poprzeczny, opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nakładki asfaltowej – przebudowy drogi gminnej Miedzierza – Rozgół oraz dokończenie drogi wewnętrznej łączącej Adamów z Matyniowem.  Radni zabezpieczyli również pieniądze na dokończenie budowy boiska piłkarskiego do gry w piłkę nożną z nawierzchnią z naturalnej trawy na terenie Zespołu Szkól w Miedzierzy oraz ocieplenie sali gimnastycznej w Miedzierzy. Remont czeka również Szkołę Podstawową w Krolewcu.  W planie znalazła się również dalsza budowa budynku  wielofunkcyjnego dla potrzeb gospodarki komunalnej w Smykowie oraz świetlicy w Stanowiskach. Co ciekawe budżet nie został przyjęty jednogłośnie. Od głosowania wstrzymało się dwoje radnych.

 

 

Dodaj komentarz