Inspektor policji pożegnal się z mundurem

0
2

W pierwszych dniach stycznia 2016 roku podinspektor Dariusz Kęsik zakończył trzydziestoletnią służbę w Policji. Odszedł na emeryturę ze stanowiska zastępcy naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Końskich. Został uroczyście pożegnany przez kierownictwo komendy i kolegów.

Podinspektor Dariusz Kęsik rozpoczął pracę w formacji mundurowej w 1987 roku. Pełnił  służbę na różnych stanowiskach w Wydziale Kryminalnym i Wydziale Prewencji. Od 2014 roku zatrudniony był na etacie zastępcy naczelnika Wydziału Prewencji. Pełniąc służbę na stanowiskach wykonawczych jak i kierowniczych osiągał bardzo dobre wyniki w służbie, za co był wielokrotnie nagradzany przez przełożonych. Na stanowiskach kierowniczych pionu kryminalnego należycie, prawidłowo prowadził a często  nadzorował dochodzenia  przestępstw kryminalnych  o najwyższym stopniu trudności. Z powierzonych zadań zawsze wywiązywał się wzorowo. Wdrażał  nowoczesne metody zarządzania, co przynosiło wzrostem efektywności pracy podległych mu policjantów. Zajmował się poprawianiem  stanu bezpieczeństwa na terenie działania KPP Końskie.

 Policyjny zawodnik

W 2008 i 2009 roku  uczestniczył w zawodach o tytuł najlepszego policjanta pionu kryminalnego województwa świętokrzyskiego, wszystkich komend powiatowych policji województwa świętokrzyskiego. Zajął drugie miejsce, jako przełożony nadzorujący  policjantów służby kryminalnej. W 2010 roku swoją dalszą karierę zawodową kontynuował w Wydziale Prewencji tutejszej komendy w  Zespole Dyżurnych, a następnie w 2012 roku jako ekspert  Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Końskie. Kolejny awans to stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Prewencji. Bogaty. Te wszystkie doświadczenia życiowe i zawodowe  plasują go w gronie najbardziej doświadczonych oficerów Komendy Powiatowej Policji w Końskich.

Za służbę dziękował komendant

Inspektor dr Waldemar Cisowski, komendant powiatowy policji w Końskich wręczył odchodzącemu na emeryturę grawerton, by mu przypominał lata spędzone w mundurze. W uroczystym pożegnaniu wzięli  również udział przedstawiciele ZW NSZZ województwa świętokrzyskiego których reprezentował Andrzej Ścibisz. Przewodniczący mówił o policyjnych i koleżeńskich relacjach z Dariuszem Kęsikiem. Zawsze można było liczyć na jego umiejętności cywilne i służbowe. Wiele słów uznania padło od kolegów oficerów, koleżanek policjantek wszystkich wydziałów. Emeryta obdarowano bukietami kwiatów i grawertonem z wyrytymi podziękowaniami. Na zakończenie spotkanie, nim wyprowadzono sztandar KPP, podinspektor Dariusz Kęsik podziękował za wspólną pracę, wsparcie i za zrozumienie.

 

Dodaj komentarz