Mieszkańcy „narysują” mapy zagrożeń

flash Końskie

Z udziałem przedstawicieli samorządów gminnych, osób zainteresowanych tematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w starostwie odbyły się konsultacje tyczące się przestępstwom, ich umiejscowieniu na mapach każdej gminy. Toteż kolejne spotkania odbędą się we wszystkich gminach naszego powiatu.

Sierżant Izabela Supernat, rzecznik prasowy KPP Końskie powiedziała nam, że głównym celem spotkania było m.in. poznanie oczekiwań społeczeństwa na rozwiązania systemowe w postaci Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce. Obecni byli wójtowie i burmistrzowie koneckich gmin, policjanci koneccy i z komisariatów w Stąporkowie i Radoszycach. Ponadto przedstawiciele nadleśnictwa, straży miejskiej, państwowej straży pożarnej  oraz  ludzie, którzy zajmują się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym powiecie.

 Opracować mapę zagrożeń

Spotkanie otworzył i dyskusję o tym ważkim problemie  rozpoczął wicestarosta Andrzej Marek Lenart. Kilka problemów z tej bogatej tematyki omówił naczelnik zarządzania kryzysowego starostwa Wiesław Basiak. Następnie insp. Waldemar Cisowski, komendant powiatowy policji w Końskich mówił o najważniejszym aspekcie spotkania, jakim była dyskusja nad przedsięwzięciem zmierzającym do opracowania map zagrożeń. Podkreślał o konieczności jej utworzenia, bo ta pozwoli na rzetelne i czytelne przedstawienie skali i rodzaju różnych zidentyfikowanych zagrożeń na danym terenie. I takie „mapy” trafiłyby do społeczności gminnych. Rozmówcy podkreślali  współpracę wszystkich organizacji zaangażowanych w bezpieczeństwo obywateli. Dzielili się doświadczeniami i stosowanymi już sprawdzonymi rozwiązaniami.

 Już w tym tygodniu

W programach spotkań gminnych przewidziano dyskusję na tematy: zarządzania bezpieczeństwem jako proces współpracy między instytucjonalnej; roli podmiotów poza policyjnych w ujawnianiu i przeciwdziałaniu okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu obywateli; celów wprowadzenia mapy zagrożeń;  badań społecznych jako istotnego elementu  identyfikacji zagrożeń na poziomie powiatu i gminy;  analizy zaistniałych i planowanych zmian w poszczególnych obszarach mapy zagrożeń jako podstawy  właściwego zarządzania bezpieczeństwem; mapy zagrożeń w zarządzaniu w bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Na początek spotkania odbędą się w gminie: Gowarczów 16 lutego 2016 roku, Końskie 17 lutego, Słupia Konecka – 19 lutego,  Smyków – 25 lutego,  Radoszyce –  26 lutego. Mapy  zagrożeń jakie po dyskusjach powstaną dla każdej z gmin, będą istotnym element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie i służący aktywizacji społeczności lokalnych.

 

Dodaj komentarz