Dopytywano o bezpieczne drogi

Smyków

O bezpieczeństwie w gminie Smyków rozmawiano podczas debaty w Urzędzie Gminy. Posłuży to do stworzenia mapy zagrożeń obejmującej cały powiat konecki.

Podobnie jak we wszystkich gminach, tak i w Smykowie odbyła się debata, w czasie której poruszano najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, ale i przestępstw popełnianych na tym terenie. Opowiadali o nich insp. Waldemar Cisowski -komendant powiatowy oraz nadkom. Jarek Długosz – komendant posterunku w Radoszycach, pod który podlega gmina Radoszyce. W spotkaniu udział wzięli zarówno radni, przedstawiciele jednostek podległych samorządowi jak i gimnazjaliści. Najwięcej pytań, które padały do policjantów, dotyczyło bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zbieranie informacji ma posłużyć policjantom w stworzeniu mapy zagrożeń.

 

Dodaj komentarz