Brawa dla młodych flecistek

flash Kultura

Ogólnopolskie Konfrontacje Instrumentów Dętych, które w połowie marca odbyły się w Oławie przyciągnęły aż 154 uczestników. Wśród nich nie zabrakło koneckiej reprezentacji, którą stanowiły: Aleksandra Dunajska, Aleksandra Banasik, Zofia Frączyk. Naszym flecistkom akompaniowała Elena Korolkow. Konkurs na drugim miejscu zakończyła Aleksandra Dunajska. Kolejnym wydarzeniem z udziałem uczennic Małgorzaty Kacperskiej  był Świętokrzyski Festiwal Uczniów Klas Instrumentów Dętych w Kielcach. Oprócz uczniów z całej Polski o nagrody ubiegali się również uczniowie ze Lwowa i Koszyc na Słowacji. Jury, w którym zasiadali m.in. profesorowie z Ukrainy, Niemiec, Słowacji i Polski przyznali trzecie miejsce Zofii Frączyk w grupie młodszej, w której wyróżniono Aleksandrę Banasik. W grupie starszej wyróżnienie otrzymała Aleksandra Dunajska.

Dodaj komentarz