Na gminnym zjeździe strażacy wybrali nowe władze

flash Okolice

Na XI Zjeździe Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Końskie druhowie udzieli absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrali nowe władze. Nowym prezesem został wybrany dh Krzysztof Obratański, burmistrz Końskich.

Co pięć lat druhowie strażacy organizują zebrania sprawozdawczo wyborcze. W lutym tego roku  nowe władze stowarzyszeń wyższej użyteczności publicznej jakim są OSP dokonano w 13 jednostkach gminy Końskie I  tak się złożyło, że w zasadzie  poprzednicy, po uzyskaniu wotum zaufania  zostali wybrani na następną kadencję.  W OSP Nieświń  dh Janina Świeboda, a w OSP Pomorzany dh Jerzy Kołodziejczyk zrezygnowali ze stanowisk prezesów, z przyczyn osobistych. Nadal są  członkami swoich straży. Zarząd OSP gminy Końskie podziękował wspomnianym druhom za wieloletnią społeczną pracę i wręczył im pamiątkowe grawertony. W zjeździe udział wzięli delegaci koneckich jednostek OSP, wicewojewoda  świętokrzyski dh Andrzej Bętkowski, prezes ZW ZOSP, dh Mirosław Pawlak, Krzysztof Obratański, burmistrz Końskich, st.bryg. Grzegorz Młynarczyk, komendant powiatowy PSP, dh Krzysztof Jasiński, wiceburmistrz Końskich i wiceprezes ZG ZOSP, dh Tadeusz Nowakowski brygadier w stanie spoczynku, sekretarz ZW ZOSP, który koneckie obrady prowadził.

Sprawozdanie

Podczas XI Zjazdu ZOMG ZOSP Końskie, prezes zarządu  dh Jerzy Rąbalski przedstawił sprawozdanie z działalności 13 jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych jakie działają na terenie miasta i gminy Końskie, w latach 2011 – 2016. Omówił  dokonania, udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, szkolenie nowych kadr.  We wspomnianym okresie ubyły dwie  zakładowe  jednostki OSP. Jedna w zlikwidowanym PKS, a druga po przekształceniach w KZO. Każda z 13 istniejących i prężnie działających posiada samochód gaśniczy.  W koneckiej gminie jest  455 druhów strażaków, w tym 28  druhen strażaczek i 177 druhów mobilnych, którzy uczestniczą  w różnych akcjach, są na każde wezwanie. Pięć sekcji  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zrzesza 55 młodych ludzi – 16 dziewcząt i 39 chłopców. W MDP zdobywają ostrogi strażaków ochotników. Prekursorem w tworzeniu MDP nie tulko w koneckiej gminie i powiecie jest dh brygadier Tadeusz Nowakowski, który przy OSP Kornica drużynę założył w 1958 roku i ją prowadził przez wiele lat.

Nowe władze

Po wysłuchaniu sprawozdań prezesa zarządu, komisji problemowych z rewizyjną włącznie, zgromadzeni na sali druhowie jednomyślnie w jawnym głosowaniu udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Druh Mirosław Pawlak prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP wnioskował, by funkcję prezesa koneckich strażaków powierzyć Krzysztofowi Obratańskiemu, burmistrzowi miasta. Rekomendację poprał licznymi zaletami kandydata, dokonaniami na rzecz strażaków OSP. Po przegłosowaniu kandydatury dh Krzysztof Obratański został wybrany na prezesa ZOMG ZOSP RP, na pięcioletnią kadencję. Wybrano członków prezydium zarządu i komendanta gminnego, którym ponownie został znakomity druh o przywódczych cechach Jan Chrabąszcz. Wiele ciepłych słów i pochwał nie szczędził mu st.bryg Grzegorz Młynarczyk, komendant powiatowy  PSP w Końskich. Dh Andrzej Bętkowski rekomendował Komisję Rewizyjną w składzie: dh Małgorzata Pasek, dh Gustaw Słowik i dh Grzegorz Wąsik. Delegaci głosowali bez sprzeciwów.

Podsumowanie

Nim zjazd dobiegł końca swoje spostrzeżenia  wygłosili m.in.: dh Mirosław Pawlak, który wspomniał o zmianie dofinansowywania jednostek ochotniczych. Pieniędzy na zakup samochodów, sprzętu będzie mniej, i kasą rządzić mają komendy PSP. Zarząd OSP będzie dysponował pieniędzmi jedynie na mundury. Prezes chwalił koneckich strażaków ochotników za sumienna pracę wolontariuszy. Dh Andrzej Będtowski życzył druhom spełniania marzeń i rzetelnie wykonywanych obowiązków. St.bryg Grzegorz Młynarczyk mówił o szkolenia druhów. Cieszy go, że w niektórych jednostkach przybywa młodych ludzi, którzy chcą pomagać innym. Szkolenia przechodzą śpiewająco. Prezes Krzysztof Obratański podziękował za obdarzenie go zaufaniem, choć ze strażakami – jako burmistrz – ma do czynienia od wielu lat. – Musimy rozwiązać problem strażnicy w Modliszewicach. Niebawem  zostanie wybudowana nowa siedziba – obiecywał.

Akcje

Prezes Rąbalski przypominał zebranym, że w latach 2011 – 2016 strażacy naszej gminy wyjeżdżali do akcji 1489 razy z czego 429 – OSP KSRG Modlieszewice, 264- OSP KSRG Dziebałtów, 215 – OSP Nieświń, 159- OSP Końskie, 104 – OSP Wąsosz, 84- OSP Kazanów. A pozostałe jednostki średnio po ok.50 – 60 razy. Druhowie prowadzą także działalność kulturotwórczą, Kulturalną, sportową, rozrywkową. Jak choćby piszą kroniki swoich działań. I tu warto podkreślić, ze księgi pamiątkowe, a właściwie zapiski kronikarskie z Wąsosza, Kornicy i Końskich uczestniczą w ogólnopolskich konkursach, przeglądach kronik strażackich. Niemal wszystkie jednostki biorą udział w gminnych zawodach sportowo pożarniczych, a ich zwycięzcy w powiatowych, wojewódzkich i dalej do centralnego szczebla. Druh Jerzy Rąbalski podkreślał współpracę z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Urzędem Miasta i Gminy Końskie. Komenda powiatowa szkoli druhów na specjalistycznych kursach. Tym sposobem jednostki wzbogacają się o nowe kadry fachowców.

 

Zarząd gminny tworzą druhowie:

Krzysztof Obratański, prezes ZG ZOSP Końskie; Jerzy Rąbalski i Krzysztof Jasiński – wiceprezesi, Jarosław Kowalczyk, skarbnik, Tadeusz Nowakowski, sekretarz; Andrzej Nowak, Grzegorz Chrabąszcz, członkowie prezydium, Jan Chrabąszcz, komendant gminny OSP.

Członkowie: Krzysztof Witczak – OSP Bedlenko, Lucjan Gil, Janusz Zamachowski – Bedlno, Karol Kołba, Rafał Kuleta – Dziebałtów, Tadeusz Kucharski, Krzysztof Sota – Kazanów, Zbigniew Stępień – Kornica, Grzegorz Chrabąszcz Modliszewice, Damian Kamoda, Jarosław Piotrowski – Nieświń, Jan Chrabąszcz, Łukasz Chrabąszcz – Pomorzany, Józef Staniszewski, Roman Jankowski – Proćwin, Henryk Dąbrowski – Sworzyce, Lucjan Górecki, Michał Nowak – Wąsosz.

 

Dodaj komentarz