20 bardzo ważnych lat

flash Historia

Historia Tygodnika Koneckiego jest nierozerwalnie związana z historią powiatu koneckiego. Oto jej najważniejsze momenty!

Wszystko rozpoczęło się od próby stworzenia struktury partii Ruch 100 w powiecie koneckim. W styczniu 1996 roku Andrzej Marek Lenart, Krzysztof Kowalczyk i Piotr Kiełbowski rozpoczęli starania rozpropagowania idei prawicowej partii w powiecie. Okazało się, że z próby nie wyszło nic, bo rejestracja struktur w mieście wymuszała liczbę 20 partyjnych członków. Pierwszy pomysł tworzenia gazety, w której można byłoby promować prawicowe idea pojawił się dokładnie 20 lat temu 16 maja 1996 roku w kawiarni kieleckiego Hotelu Exbud. Pełną parą ruszyły poszukiwania dziennikarzy i współpracowników. Na redaktora naczelnego wybrano Andrzeja Zdunka, który miał już doświadczenie dziennikarskie. Skład uzupełniali Andrzej Marek Lenart, zastępca redaktora naczelnego oraz Andrzej Fajkosz, Marian Wikiera, Dariusz Kowalczyk, Jan Garbacz, Jan Stanisław Stefaniak, Lech Krakowiak.

Pierwsze spotkania

Zapadały wtedy bardzo ważne decyzje dotyczące wydawcy gazety. Piotr Kiełbowski i Andrzej Marek Lenart pomocy szukali u doświadczonych wydawców z agencji wydawniczej Starpress sp. z. o. o. tworzących Tygodnik Starachowicki: Jarosława Babickiego, Piotra Krysiaka, Janusza Tomczyńskiego. To wtedy powstał pomysł utworzenia własnej agencji wydawniczej Konpress sp. z o. o. W skład spółki pod taką nazwą weszli: Andrzej Marek Lenart, Krzysztof Kowalczyk, Kazimierz Tomal, Danuta Filiks, Andrzej Zdunek, Sławomir Pasieka, Piotr Kiełbowski. Niezwykle ważna okazała być sprawa związana z kolportowaniem gazety. Miała się tym zająć Agencja Horyzont powołana przez Wojciecha Hamelę.

Teksty pisane ręcznie

Pierwsze artykuły zaczęły powstawać na przełomie września i października 1996 roku. Pisane były głównie ręcznie lub na maszynach do pisania. Co ciekawe pierwszy komputer pojawił się w redakcji dopiero w listopadzie i był własnością Agencji Horyzont, która udostępniała go dziennikarzom. Redakcja nie posiadała aparatu cyfrowego, więc każde publikowane zdjęcie musiało być wcześniej wywołane. Składu gazety podjął się Adam Kwiel, a druku kielecka drukarnia mieszcząca się w Exbudzie.

Już w kioskach

16 października 1996 roku w kioskach i sklepach spożywczych na terenie powiatu pojawił się pierwszy numer Tygodnika Koneckiego z niebieską winietą. Kosztował 10 000 zł i bardzo szybko został sprzedany. Dziś archiwalny, ale i historyczny numer znajduje się w kolekcjach regionalistów, ale również w koneckiej bibliotece, gdzie można go spokojnie przeczytać w czytelni. Pierwsze miesiące okazały się czasem szukania reklamodawców, a co za tym idzie zysków. Po 12 numerach Konpress sp. z o. o. rozstał się z Agencją Horyznot i sam zaczął zajmować się koloportażem i pozyskiwaniem reklam.

Wsparcie od Andrzeja Poterały

Na początku 1997 roku zmieniła się szata graficzna gazety, co wiązało się z przeniesieniem składu do Starachowic. Materiały wysyłano dwa razy w tygodniu kursowym autobusem relacji Końskie – Starachowice. Trudnej sytuacji finansowanej gazety nie pomogły zmiany w zarządzie spółki, ani zastrzyk finansowy od koneckich biznesmenów. 12 czerwca 1997 roku ukazał się ostatni numer. Tygodnik Konecki ponownie pojawił się w sprzedaży 11 września 1997 roku dzięki wsparciu finansowemu od Andrzeja Poterały, znanego koneckiego przedsiębiorcy, właściciela Zakładu Automatyki Przemysłowej w Końskich. Oznaczało to wprowadzenie wielu zmian w zawartości gazety, zmniejszono liczbę stron z 16 do 12 i obniżono cenę do 80 groszy. Tygodnik zawęził również swoją tematykę skupiają się głównie na informacjach z Końskich. Bardzo ważna w tym czasie stała się pomoc od Heleny Obary i osób skupionych wokół NSZZ „Solidarność”.

Kolejna przerwa

W początkach działalności w Tygodniku Koneckim można było przeczytać wiele tekstów poświęconych historii regionu. Stałą współpracę podjęli z redakcją: Jan Stanisław Stefaniak, Jolanta Bińkowska, Jerzy Rajmund Stańczyk, Andrzej Fajkosz, Jan Garbacz, Marian Wikiera oraz felietoności Bolesław Okoń (pseudonim Gracjan Szpiliński) i Dariusz Kowalczyk. Działała też rubryka poświęcona młodzieży. Jeden z jej redaktorów Dariusz Kosma współpracuje z redakcją do dziś. W 1997 roku pojawiły się pierwsze fotoreportaże z imprez autorstwa Krzysztofa Kosidło i Tomasza Partyki. 23 grudnia 1997 roku ukazał się ostatni numer

Przed kolejną przerwą

Na początku 1998 roku sytuacja finansowana bankrutującej firmy Konpress była fatalna. Rezultatu nie przyniosły też rozmowy z właścicielami Tygodnika Starachowckiego, jakich podjęli się Andrzej Zdunek i Andrzej Lenart. Okazało się, że na ogłoszenie upadłości Konpressu nie zgodzili się inni członkowie, którzy chcieli dalej wydawać gazetę. Tygodnik kolejny raz do kiosków trafił 5 lutego. Cena została podniesiona o 20 gr, zrezygnowano z dodawania programu telewizyjnego „Telewidz”. Spadała sprzedaż. Pojawiły się pomysły zachęcenia czytelników m.in. konkursami. Za nowe pomysły i promocję odpowiadał Krzysztof Omelaniuk, pełniący funkcję dyrektora programowego. Nie uchroniło to gazety od upadku i 11 czerwca 1998 roku ukazał się ostatni przed kolejną przerwą numer. W 1998 roku z redakcją pożegnał się Andrzej Marek Lenart. Andrzej Zdunek nadal był redaktorem naczelnym, który pracował z dziennikarzami i współpracownikami: Dariuszem Kosmą, Jerzym Rajdmundem Stańczykiem, Lidią Mazur, Andrzejem Fajkoszem, Janem Garbaczem i felietonistami: Gracjanem Szpilińskim i Wojciechem Kordelem. Nowością były artykuły Andrzeja Poterały promujące idee Unii Polityki Realnej.

Coraz lepiej

Tygodnik Konecki powrócił po ponad rocznej przerwie 10 listopada 1999 roku. Motywatorem okazały się być wybory do Rady Powiatu, które wygrała lewica. Prawicowa gazeta miałaby być kontrą. Grupa skupiona wokół Heleny Obary, przewodniczącej koneckiej Delegatury NSZZ „Solidarność” prowadziła rozmowy zarówno z Konpressem jak i dziennikarzami. Szansą okazało się przejęcie gazety przez Centrum Poligrafii i Reklamy „Czech” Marka Czecha we wrześniu 1999 roku, który wydawał ją przez najbliższe miesiące. W lipcu 2000 roku wydawcą został Janusz Stępień z Zakładu Usługowo-Handlowego „Laspol”, który kupił od Marka Czecha prawa do wydawania Tygodnika Koneckiego. Na czele redakcji jako redaktor naczelny stanął Andrzej Marek Lenart. Andrzej Zdunek zrezygnował z pracy. Skład redakcji stanowili: Anna Kobierska, Dariusz Kosma, Jerzy Rajmund Stańczyk, Wojciech Skarżyński. Ogromną pracę wykonywała sekretarka Małgorzata Szewczyk, która zajmowała się nie tylko sprawami związanymi z funkcjonowaniem biura, ale również wszelką organizacją.. Nowe otwarcie oznaczało m.in. zmianę miejsca druku na drukarnię w Białobrzegach oraz składanie gazety w Końskich.

15 ważnych lat

W styczniu 2001 roku Janusz Stępień sprzedał prawa do wydawania gazety Wydawnictwu Starpress sp. z o.o. ze Starachowic. Od tego czasu zmieniło się wiele. Już w pierwszych tygodniach nowego rozdziału sprzedaż wzrosła trzykrotnie. Wprowadzono wiele nowości m.in. kolorowe strony i inny układ graficzny. Redaktorem naczelnym został Jarosław Babicki. W historii Tygodnika Koneckiego niezwykle ważną rolę odegrała Anna Kobierska, która namówiła właścicieli Wydawnictwa Starpress sp. z o.o. do inwestycji w Końskich i przez wiele lat jako zastępca redaktora naczelnego kierowała pracą koneckiej redakcji skupiając wokół siebie wiele młodych adeptów sztuki dziennikarskiej i budując ważne relacje z reklamodawcami. W kolejnych latach do składu redakcyjnego dołączyli Marian Klusek oraz Wojciech Purtak, który po odejściu Anny Kobierskiej do pracy w Tygodniku Skarżyskim przejął jej obowiązki i został redaktorem naczelnym. Dziś Tygodnik Konecki to również prężnie działające Biuro Reklam i Ogłoszeń prowadzone przez Elwirę Sibigę oraz własna sieć kolportażu koordynowana przez Antoniego Szymańskiego, która pozwala dotrzeć z nowym wydaniem do każdego punktu powiatu.

Dodaj komentarz