15 razy tak

Radoszyce

Bez żadnego problemu wójt Michał Pękala uzyskał absolutorium.

Za poparciem dla wójta z wykonaniem budżetu 2015 roku zagłosowało 15 radnych czyli cały skład. Jednomyślne poparcie nie jest zaskoczeniem, bo od początku kadencji w Radzie Gminy panuje zrozumienie i zgoda. – Udzielenie mi absolutorium to znak stabilizacji, ale i rozwoju naszej gminy. Dziękuję za to radnym i sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy, bo praca w samorządzie to praca zespołowa – komentuje wójt Pękala. – Prawdą jest to, że nie było widać naszych działań w 2015 roku, bo był to głównie czas przygotowania projektów. Już za chwilę rozpoczniemy realizację wielu inwestycji, które na pewno zostaną zauważone – dodaje.

Dodaj komentarz