Powiaty wybrały władze Stowarzyszenia

flash Okolice

10 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Opocznie odbyło się pierwsze walne zebranie członków Stowarzyszenia „Ziemia Odrowążów” zwołane przez Komitet Założycielski w celu wyboru władz.

Stowarzyszenie „Ziemia Odrowążów” to dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie powiatów: opoczyńskiego, koneckiego, przysuskiego i szydłowieckiego. Zostało powołane w celu wsparcia idei samorządu terytorialnego, ochrony wspólnych interesów członków oraz do podejmowania innych działań służących rozwojowi i wzmacnianiu pozycji członków. Ma służyć wszystkim mieszkańcom powiatów zlokalizowanych na Ziemi Odrowążów.

W skład Komitetu Założycielskiego weszli: Józef Róg, starosta opoczyński, Bogdan Soboń, starosta konecki, Marian Niemirski, starosta przysuski  oraz Włodzimierz Górlicki, starosta szydłowiecki.

Na podstawie uchwał rad w poszczególnych powiatach, na przedstawicieli członków rzeczywistych Stowarzyszenia, zostali wybrani: Powiat Konecki – Andrzej Marek Lenart, Dorota Duda, Barbara Panek, Wioletta Turalska, Zbigniew Sadorski; Powiat Opoczyński – Marcin Baranowski, Maria Barbara Chomicz, Grażyna Wielgus, Anna Słoniewska, Wiesław Turek; Powiat Szydłowiecki – Włodzimierz Górlicki, Anita Gołosz, Roman Woźniak, Krzysztof Bernatek, Sylwia Pietras-Wolska; Powiat Przysuski – Jan Gawryś, Elżbieta Nielipińska, Ewa Białecka, Marta Zbrowska, Zbigniew Kwiatkowski.

Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Ziemia Odrowążów” podjęte zostały uchwały w sprawie: szczegółowego trybu wyboru Zarządu Stowarzyszenia, wyboru członków Zarządu, szczegółowego trybu wyboru Komisji Rewizyjnej oraz wyboru Komisji Rewizyjnej.

Po zakończeniu zebrania odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu, w celu wyboru władz. Przewodniczącym wybrano Marię Barbarę Chomicz, wiceprzewodniczącymi zostali Anita Gołosz, Dorota Duda i Jan Gawryś. Sekretarzem wybrano Grażynę Wielgus, a skarbnikiem Annę Słoniewską.

Następnie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, podczas której na przewodniczącego wybrano Zbigniewa Sadorskiego, wiceprzewodniczącym został Krzysztof Bernatek, a sekretarzem Elżbieta Nielipińska.

Dodaj komentarz