Drogi gotowe

flash Końskie

Zakończyła się już większość prac remontowych na drogach w gminie Radoszyce. Objęła ona zarówno drogi gminne jak i powiatowe.

Remonty w znacznej liczbie dotyczyły budowy nawierzchni asfaltowej, która zastąpiła drogi żwirowe. Asfalt wylano na odcinkach: Jóźwików – Łysów – Jarząb – Kłucko, Filipy – Łysów, Stanowiska – Huta – Kozów, czy Radoszyce – Wisy – Grodzisko – Podlesie. Remonty prowadzono również odcinkach: Grodzisko – Podlesie – Lewki, Kapałów Górny przez wieś, Mościska Małe przez wieś oraz Grodzisko – Dąbki. Pieniądze na remonty pochodziły zarówno z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jak i współpracy ze Starostwem Powiatowym w Końskich. Co ciekawe do końca przyszłego roku gmina Radoszyce wspólnie ze starostwem wyremontuje osiem kilometrów dróg powiatowych na terenie gminy.

Dodaj komentarz