Dobre przykłady rewitalizacji w powiecie koneckim

Rozmaitości

Nowy blask starych miejsc

Rewitalizacja to bardzo ważna gałąź unijnego wsparcia. W minionych latach z pieniędzy skorzystały m.in. Końskie i Radoszyce. Centra obu miejscowości zmieniły się niemal nie do poznania. Już wkrótce kolejna szansa nie tylko dla samorządów na odmienienie wizerunku powiatu koneckiego.

Efekty projektu pod nazwą „Rewitalizacja miasta Końskie” zrealizowanego dzięki wsparciu z unijnych środków z zasobów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obserwujemy już od kilku lat. Całość inwestycji wyniosła niemal 9 milionów z czego unijna to 60 procent czyli nieco ponad 4 miliony złotych. Wykorzystanie tak dużych pieniędzy widać w Końskich gołym okiem, bo zmieniło się wiele. Przede wszystkim zupełnie nowy blask zyskał plac pomiędzy skrzydłami pałacowymi, który odzyskał swój pierwotny wygląd nawiązujący do czasów jego świetności z XVIII wieku. W centrum placu wybudowano interaktywną fontannę, która szybko stała się jedną z największych atrakcji dla rodzin relaksujących się w parku z dziećmi. Co ważne dzięki rewitalizacji Końskie zyskały również miejsce reprezentacyjne, tu bowiem odbywają się zarówno najważniejsze wydarzenia patriotyczne np. z okazji 3 maja czy zapalenie światełek na świątecznej choince, w którym uczestniczą przedszkolaki z całej gminy. Projekt obejmował również ścisłe centrum Końskich. Kompletnie swoje oblicze zmieniły ulice Pocztowa, Strażacka, Łazienna, ks. Granata, plac Kościuszki. Zmieniono na nich nawierzchnię, wymieniono oświetlenie na stylowe lampy, wybudowano kanalizację deszczową. Każda z remontowanych ulic zyskała charakter deptaku, przy jednoczesnym zachowaniu ich wcześniejszego charakteru, gdzie znajdują się miejsca przeznaczone do parkowania. na-poczatek-tekstu

Gruntowna zmiana

Dzięki pieniądzom z unijnej kasy zmieniło się również centrum Radoszyc. Wszystko to w ramach projektu „Odzyskanie dawnej świetności Radoszyc oraz wzrost estetyki funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Rynku”. Główny plac w miejscowości przeszedł gruntowną metamorfozę.  Z Rynku, który nie wyróżniał się niczym szczególnym zmienił się w miejsce, które stało się reprezentacyjną częścią Radoszyc. Konieczna okazała się wycinka starych drzew, w miejsce których nasadzono młode. W alejkach położono nową nawierzchnię granitową. W miejscu starej studni wybudowano stylową żeliwną studnię, nad którą wybudowano zadaszenie. W środku placu zamontowano stylową dużą lampę, już nieco mniejsze postawiono przy alejkach. Sercem odnowionego Rynku stała się fontanna wyłożona niebieską mozaiką. Wokół niej pojawiły się ławki, na których w okresie letnim odpoczywa wielu rodziców i dziadków, których dzieci chętnie bawią się wokół fontanny. Dodatkowym efektem jest podświetlenie fontanny, które szczególne wrażenie robi po zmroku. Tuż obok zamontowano również granitowy zegar słoneczny oraz kwietnik, który służy za witacz, gdyż plac znajduje się tuż przy głównej ulicy Radoszyc. Gruntowną renowację przeszedł również pomnik upamiętniający bohaterów II wojny światowej. Koszt wykonania całej inwestycji wyniósł niemal 900 tys. zł. Dofinansowanie unijne w wysokości 60 procent wartości to nieco ponad 530 tys. zł. gruntowna-zmiana1

gruntowna-zmiana2

Nowa szansa

Perspektywa 2014-2020 to nowe rozdanie a w nim działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. Jego celem, podobnie jak w latach ubiegłych jest wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego, fizycznego i przestrzennego obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych. O dofinansowanie na ten cel mogą wnioskować jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty działające w jego imieniu. To również szansa dla przedsiębiorstw, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, jednostek administracji rządowej czy instytucje kultury. W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu: przebudowy, adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych. Co ważne muszą być one komplementarne z inwestycjami w ramach EFS, wspierać integrację społeczną, przyczyniać się do zmniejszenia ubóstwa oraz prowadzić do zwiększenia zatrudnienia. Wsparcie będzie udzielane projektom przyczyniającym się do wzrostu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie m.in.: infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej, zaopatrzenia w energię elektryczną, oraz systemów monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Wszystkie przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Preferowane są projekty uwzględniające zastosowanie konkursu architektonicznego, architektoniczno – urbanistycznego i urbanistycznego, zorientowane na efektywne wykorzystanie energii oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie na jakie można liczyć wynosi nawet 85 proc. (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną). Nabór wniosków, który potrwa do końca roku, prowadzony jest przez Departament Wdrażania EFRR Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

 

Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

– Rewitalizacja jest jednym z priorytetów działania samorządu województwa świętokrzyskiego. Naszą rolą jest umożliwianie i upowszechnianie działań rewitalizacyjnych w najbardziej zdegradowanych obszarach miast, różnej wielkości i o różnej skali problemów. Jak wynika z naszych spostrzeżeń, zaangażowanie unijnych funduszy, konieczne jest w wielu sferach życia, jak np. mieszkalnictwo, ochrona środowiska, edukacja, rynek pracy, ochrona zabytków, kultura, sport itd. Tylko prowadzony w sposób kompleksowy, proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, może przynieść pożądane efekty. Nasz główny cel to satysfakcja i zadowolenie mieszkańców, którzy – jak pokazują dotychczasowe doświadczenia – chętnie korzystają z obiektów pełniących nowe funkcje, np. kulturalne, rekreacyjne, społeczne czy gospodarcze. To nasz wspólny wkład w przyszłość regionu i kraju.

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Powiat konecki jest obsługiwany przez Główny Punkt Informacyjny w Kielcach, przy ul. Św. Leonarda 1. Godziny pracy: poniedziałek: od 8.00 do 18.00, wtorek – pt.: od 8.00 do 16.00, Tel. 41 343-22-95, 41 340-30-25, 41 301-01-18, infolinia 800-800-440.

Artykuł jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

logotypy

Dodaj komentarz