II LO najlepsze w Polsce!

flash Oświata

W kategorii dla szkół ponadgimnazjalnych w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców II LO im. Marii Skłodowskie j- Curie w Końskich zajęło pierwsze miejsce. Dodać należy, że w tegorocznej edycji konkursu „Solidarna Szkoła” organizowanego w ramach programu Stypendia św. Mikołaja udział wzięło 75 szkół z całej Polski. Łącznie zebrały one 139 tys. złotych, czyli aż o 48,4 tys. zł. więcej niż w roku ubiegłym. II  LO swoim społecznikowski zaangażowaniem i działaniem  góruje nad wieloma placówkami tego typu. W 2016 roku zasiliło konto fundacji kwotą 10 707,62 złotych. W kategorii Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w miejscowościach poniżej 20 tysięcy mieszkańców trzecią lokatę zajęła SP w Stadnickiej Woli. Uczniowie uzbierali i przekazali fundacji  3 258,11 złotych. Na gali II LO reprezentowali: Justyna Soboń, Anna Laskowska, Klaudia Ślusarczyk,  Marta Dajer i Natalia Krakowiak oraz dyrektor Beata Salata i Agnieszka Woźniak,  koordynator projektu. SP w Stadnickiej Woli reprezentowali wolonatariusze: Marta Sota, Weronika Piskrzyńska, Mikołaj Mularczyk, Filip Świercz, Alicja Woźniak oraz dyrektor Czesław Staciwa i Iwona  Brzezińska, koordynator.

Dodaj komentarz