Ruszy budowa przedszkola

flash Radoszyce

Ruszą planowane od lat budowy m.in. przedszkola w Radoszycach i stacji uzdatniania wody. Nie zabraknie również remontów na drogach gminnych i powiatowych.

Rada Gminy nie miała żadnych wątpliwości. Radni jednogłośnie zagłosowali za uchwałą budżetową. Przewiduje ona wydatki budżetowe w wysokości 41 759 143 zł, z czego wydatki majątkowe w kwocie 7 308 900 zł.

Rozpoczną budować

Bardzo dobrą wiadomością jest to, że już w tym roku rozpoczną się prace przy budowie przedszkola w Radoszycach, które zostanie wniesione na placu obok Gminnej Biblioteki. Od kilku lat dzieci z terenu gminy dowożone są do Szkoły Podstawowej w Grodzisku, w której mieści się przeniesione z Radoszyc przedszkole.  Dzięki pieniądzom pochodzącym m.in. z budżetu Unii Europejskiej gmina otrzyma wsparcie w wysokości 3 760 585 zł na rozbudowę kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce. Wiadomo już, że w tym roku ruszy zapowiadana budowa stacji uzdatniania wody oraz przydomowych oczyszczalni ścieków  w sołectwach: Filipy, Huta, Salachowy Bór, Szustaki. W budżecie zaplanowano również inwestycje związane z doposażeniem Ochotniczych Straży Pożarnych. Ze wsparciem unijnej dotacji w wysokości ponad 500 tys. zł zostanie zakupiony wóz dla OSP Radoszyce.Gmina Radoszyce w dalszym ciągu zamierza stawiać na wykorzystanie energii słonecznej, stąd inwestycje związane z budową elektrowni fotowoltaicznych. Kontynuowana będzie również budowa kanalizacji sanitarnej. W budżecie nie zabrakło również małych inwestycji, ale również oczekiwanych. Na pewno należą do nich budowa altan w Jacentowie, Jakimowicach i Radoszycach.

Na drogach

W budżecie nie zabrakło również zapisów dotyczących remontów dróg  zarówno gminnych jak i powiatowych. Ekipy remontowe na drogach gminnych pojawią się w sołectwach Sęp, Filipy, Wisy, Łysów, Zychy, Radoszyce. Na wspólne inwestycje ze Starostwem Powiatowym radni zabezpieczyli 500 tys. zł. O tym, które drogi powiatowe będą realizowane zdecydują zarówno wójt jak i starosta już wkrótce. Co ciekawe gmina Radoszyce otrzyma dotację w kwocie dokładnie  134 305 zł  na przebudowę drogi w Przegrodach (obręb Sęp) na podstawie uchwały intencyjnej Rady Gminy Łopuszno.  Dotacje będą wykorzystywane również na edukację. W radoszyckim gimnazjum realizowany będzie projekt dotyczący zajęć pozalekcyjnych, na co otrzymano ponad 132 tys. zł.

 

Michał Pękala, wójt gminy Radoszyce

Z optymizmem możemy patrzeć na kolejne lata, bo pozyskane pieniądze zapewniają naszej gminie spokojny i zrównoważony rozwój. Z uwagi na wysoką liczbę dotacji, nie musimy realizować wielu inwestycji ze środków własnych, tylko pozyskanych. Od lat wskaźnik inwestycyjny nie był na takim wysokim poziomie, wynosi niemal 20 procent. Warto zaznaczyć to, że bardzo dobrze układa nam się współpraca ze Starostwem Powiatowym i Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, co powoduje, że w 2017 roku ruszą kolejne inwestycje na naszych drogach. Wyczekiwana inwestycja, jaka została uwzględniona w budżecie to budowa przedszkola, na którą w ciągu kilku najbliższych tygodni ogłosimy przetarg. Ubolewam, że nie mamy możliwości skorzystania z wcześniejszego projektu na przebudowę przedszkola, bo budynek kilka lat temu został rozebrany, co minimalizuje nasze szanse na pozyskanie dotacji. Mimo przeciwności zapewniam, że wkrótce ruszamy z budową.

 

Marian Jankowski, przewodniczący Rady Gminy Radoszyce

Budżet po raz pierwszy w historii gminy przekroczył 40 mln zł. Jest to związane z zabezpieczeniem pieniędzy w budżecie na inwestycje, które planujemy wykonać dzięki wsparciu z dotacji z Unii Europejskiej. Jeśli nasze projektu przejdą, to otrzymamy wsparcie m.in. na budowę przedszkola, kanalizację i drogi. Oczywiście najbardziej oczekiwaną przez mieszkańców, którą umieściliśmy w budżecie jest budowa przedszkola w Radoszycach, które po prost musi powstać w tej kadencji. Mieszkańcy czekają również na budowę zbiornika retencyjnego, który zostanie również przeznaczony pod rekreację. Projekt jest gotowy, jeśli otrzymamy dofinansowanie, ruszymy z budową. Ważna jest też współpraca z marszałkiem województwa świętokrzyskiego, dzięki czemu zostanie przebudowana droga do Łopuszna. Co ważne jest to budżet ambitny, proinwestycyjny, prospołeczny, przyjęty jednogłośnie i gwarantujący wykonanie wszystkich zamierzeń.

Dodaj komentarz