Radni podwyższyli pensję wójtowi Gowarczowa

flash Gowarczów

Kwestia podwyżki pensji dla wójta Stanisława Pacochy wydawała się być przesądzona już w czasie, kiedy zawiązała się ośmioosobowa koalicja, która doprowadziła do zmian w prezydium Rady Gminy pod koniec minionego roku. Niemal pewne było, że na jednej z następnych sesji głosowana będzie uchwała dotycząca zwiększenia pensji dla wójta.  Podczas spotkania radnych w miniony piątek pod głosowanie zostały poddane uchwały dotyczące również podwyżki wynagrodzenia dla sołtysów, radnych oraz przewodniczącego Rady Gminy. – Uważam, że powinny zostać obowiązujące stawki. Mamy kłopoty finansowe. Okazało się, że ośrodek zdrowia będzie droższy niż  zakładała to kalkulacja – argumentował radny Czesław Ludwikowski. W podobnym tonie wypowiadał się również radny Stanisław Patrzykąt. – 30 zł więcej dla sołtysów to wybieg, by rada wzięła swoją podwyżkę – mówił.  Zarówno podwyżki dla sołtysów jak i radnych i przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących zostały przegłosowane osiem do siedmiu.

Dyskusja nad podwyżką

Jak można było się spodziewać najwięcej emocji wywołała podwyżka dla wójta. Ilona Gad, wiceprzewodnicząca Rady Gminy bezskutecznie próbowała dowiedzieć się, dlaczego wójt zasługuje na podwyżkę. Jak zaznaczała, obowiązki włodarza nie wykraczają poza podstawowe zadania, a gmina nie uzyskała żadnej unijnej dotacji.  O powody podwyżki pytał również radny Stanisław Patrzykąt apelując do ośmiu radnych, którzy podpisali się pod wnioskiem, by uzasadnili swój wybór. Nikt jednak nie chciał zabrać głosu w tej kwestii, a wywołany do odpowiedzi przewodniczący Sławomir Stańczyk odmówił wyjaśnienia. – Kiedy domagaliśmy się inwestycji mówił pan, że budżet nie jest z gumy, a teraz się rozciągnął?- pytał wójta radny Marek Rynkiewicz.  To był dopiero początek. Przez kilka minut argumenty przeciwko podwyżce wymieniał Leszek Matynia, radny kilka tygodni temu odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego. Przypomniał całą drogę wysokości pensji wójta od 6462 zł brutto obejmując fotel przez nieudaną próbę podwyżki w czerwcu 2015 roku, po podwyżkę we wrześniu 2015 roku do 8196 zł brutto.  Matynia wyliczał m.in. brak współpracy z radnymi, utrudnianie dostępu do informacji publicznej czy sprawy sądowe. Zwrócił uwagę m.in. na kwestię z budową ośrodka zdrowia, na którą nie pozyskano pieniędzy z dotacji. Radny Patrzykąt wspominał również o pracy wicewójt Marzeny Dziewit, która została zatrudniona jako specjalista do pozyskiwania środków unijnych i w ciągu swojej pracy otrzymała dwie podwyżki pensji. – Miał być taki specjalista, a nic się nie dzieje – mówił.  -Wszystkie decyzje podejmuje pan sam. Za co ta podwyżka? Za arogancję? Nie przystoi to panu jako wójtowi. Rozpoczął pan boje z panią Wiatrowską, teraz ze strażą… – wyliczał.

Osiem do siedmiu

Na wszystkie zarzuty wójt Stanisław Pacocha reagował bardzo spokojnie i co ciekawe do większości z nich się nie odniósł tłumacząc to m.in. tym, że decyzję o wniosku o podwyżkę przygotowała grupa ośmiu radnych. – Czy pan ponosi odpowiedzialność? Pan podnosi tylko rękę. Będę dostawać ok. 7200 zł na rękę. Mówi pan o ośrodku zdrowia, my go wybudujemy, bo mamy na to pieniążki. 18 procent naszego budżetu to inwestycje – mówił wójt Pacocha do radnego Matyni.  Ostatecznie głosowanie przebiegło bez niespodzianki, choć tuż przed podjęciem uchwały na sali było bardzo gorąco. Okrzyki wznosili zarówno sołtysi jak i mieszkańcy obecni na sali sprzeciwiający się podwyżce. Za zwiększeniem pensji wójtowi  z 8 196 zł brutto na 10 504 zł brutto zagłosowało ośmiu radnych: Sławomir Stańczyk, Tomasz Młynarczyk, Marzena Lis, Emil Juszyński, Paweł Kamoda, Grzegorz Ciołkiewicz, Andrzej Szulc, Paweł Stańczyk, Sławomir Stańczyk, a przeciw siedmiu Henryk Boba, Stanisław Patrzykąt, Leszek Matynia, Ilona Gad, Czesław Ludwikowski, Magdalena Lewandowska, Marek Rynkiewicz. Po ogłoszeniu wyniku salę obrad ostentacyjnie opuściło kilku mieszkańców gminy.

Nowe stawki przegłosowane podczas obrad Rady Gminy Gowarczów:

10 504 zł brutto – miesięczna pensja wójta gminy Gowarczów

1100 zł – wynagrodzenie przewodniczącego Rady Gminy

250 zł – dieta dla radnego przewodniczącego komisji stałych za każde posiedzenie komisji

220 zł – dieta radnego za każde posiedzenie Rady Gminy i komisji stałych

550 zł – dieta wiceprzewodniczącego Rady Gminy

100 zł wynagrodzenie dla sołtysa za udział w sesji

 

Dodaj komentarz