Młodzi biorą sprawy w swoje ręce

Radoszyce

Pomysł utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy działającej przy Radzie Gminy Radoszyce to inicjatywa wójta Michała Pękali. – Rozmawiałem wiele razy z naszymi młodymi mieszkańcami i często ich pomysły były nie tylko celne, ale zwracały uwagę, nam dorosłym, na sprawy, na które wydawały nam się np. mniej ważne. Postanowiłem, żeby młodzi mówili u nas pełnym głosem i mieli prawo decydować o tym, co będzie ich dotyczyć – opowiada Pękala. Młodzieżową Radę Gminy tworzą uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy. 15 radnych zostało wyłonionych w czasie szkolnych wyborów.

Ślubowanie i wybory

W minionym tygodniu młodzi radni spotkali się po raz pierwszy w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, by złożyć ślubowanie w obecności dorosłych radnych oraz sołtysów. Sekretarz Leopold Garbacz, pełniący obowiązki przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej uroczyście wręczył wszystkim dokumenty potwierdzające zdobycie mandatu. Nie zabrakło również wyborów prezydium. Komisja skrutacyjna w składzie Wiktor Zieliński, Michał Szemberg, Mateusz Kałuziński czuwała nad sprawnym przebiegiem wyborów. Okazało się, że zarówno całe prezydium wybrano taką samą ilością głosów, co oznacza, że za kandydatami zagłosowali jednogłośnie wszyscy. Przewodniczącą została wybrana Zofia Mogielska, a jej zastępcami Damian Popiel i Hubert Zaleśny. Wyłoniono również sekretarza, którym została Julia Wydra.

Mają plany

– Chciałabym, żeby młodzi ludzie mieli głos i wpływ na to, co się u nas dzieje. Będę przyglądać się działaniom kulturalnym. Zależy mi na stworzeniu w gminie miejsca, gdzie młodzież będzie mogła się spotykać i rozwijać swoje umiejętności, a takim miejscem na pewno będzie Dom Kultury – mówi Zofia Mogielska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Radoszyce. Plany na przyszłość mają również jej zastępcy. – Interesujemy się sportem, więc bliskie będą nam sportowe działania na boisku na Lasku, np. utworzenie tam siłowni napowietrznej – mówią zgodnie Damian Popiel i Hubert Zaleśny. Przed młodymi radnymi spotkania i wyznaczenie celów działania. Na pewno pomoże im w tym szkolenie, które ma odbyć się już w najbliższym czasie. Co ważne kadencja Młodzieżowej Rady Gminy trwać będzie dwa lata.

Skład Młodzieżowej Rady Gminy Radoszyce
Przewodnicząca: Zofia Mogielska – Gimnazjum w Radoszycach
Zastępcy przewodniczącej: Damian Popiel, Hubert Zaleśny – Gimnazjum w Radoszycach
Sekretarz: Julia Wydra – Gimnazjum w Radoszycach
Natalia Bąk – SP w Kłucku, Karolina Borowska – SP w Grodzisku, Wiktoria Mazur – SP w Kapałowie, Hubert Szustak – SP w Wilczkowicach, Patrycja Śliz – SP w Górnikach, Amelia Zielińska – SP w Radoszycach, Mateusz Kałuziński, Aleksandra Myszkowska, Alicja Szemberg, Michał Szemberg, Wiktor Zieliński – Gimnazjum w Radoszycach

 

Dodaj komentarz