Najlepsi w folkorze

flash Smyków

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Królewcu znalazły się w gronie najlepszych podczas Dziecięcej Estrady Folkloru.

Konkurs rozegrano w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery kategorie: zespoły śpiewacze, soliści-wokaliści, instrumentaliści oraz zespoły pieśni i tańca. Zgodnie z regulaminem wykonawcy zobowiązani zostali do zaprezentowania nowego programu artystycznego. Rada Artystyczna oceniała poziom występu, czyli czystość śpiewu, dykcję, technikę wykonania i interpretację, ale też dobór repertuaru i zgodność etnologiczną. W kategorii zespołów śpiewaczych najlepsze było trio Zofia Dudek, Amelia Bąk, Igor Zroślak z Królewca, a w kategorii zespołów pieśni i tańca drugie miejsce przypadło Królewiaczkom w składzie: Zofia Dudek, Amelia Bąk, Julia Brzykcy, Julia Wróbel, Julia Spera, Dominika Stępniewska,  Kinga Piec, Kinga Owczarek, Igor Zroślak, Joanna Lachowska, Patrycja Zbróg, Aleksandra Stachura, Wiktor  Piekarski. Dzieci przygotowały nauczycielki Dorota Kołodziejczyk i Agnieszka Nowacka.

Woyt

Dodaj komentarz