Wiele osób nie radzi sobie z przerastającymi je problemami

flash Końskie

TYGODNIK: Skąd pomysł na organizację konferencji właśnie na ten temat?

Aneta Mikuszewska-Sorn: W ostatnich latach, a nawet miesiącach zauważyliśmy bardzo duży wzrost liczby osób, które mają problemy psychiczne i zgłaszają się do nas po pomoc. Trudno jeszcze mówić o konkretnych procentowych liczbach, ale w porównaniu choćby z minionym rokiem na pewno pomocy potrzebuje więcej osób. Organizacja konferencji  „Jak wspierać osoby chore psychicznie” w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich to wyjście na przeciw zapotrzebowaniom na mówienia o tego rodzaju tematyce, ale przede wszystkim chodzi nam o zmianę świadomości na temat zaburzeń i chorób psychicznych.

Ciągle pokutuje stereotyp chorych psychicznie jako tych gorszych, których trzeba się wstydzić.

Tak. Niestety jest to bardzo krzywdzący stereotyp, z którym musimy walczyć i w tym celu też będziemy podejmować działania. Dzisiejsze tempo życia powoduje, że wiele osób po prostu nie radzi sobie z problemami, które je przerastają. Duży odsetek osób z problemami natury psychicznej to osoby walczące z różnego typu uzależnieniami lub osoby mające problem ze stosowaniem przemocy wobec swoich bliskich. To właśnie oni trafią do nas najczęściej.  Docieramy do nich przez naszych pracowników socjalnych, którzy bezpośrednio mają z nimi kontakt i zgłaszają, że takie leczenie jest im po prostu potrzebne. Często informują nas o tym sąsiedzi czy bliscy chorych. Swoją pomocą obejmuje ich Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

A co z osobami, które nie mają problemów z alkoholem i przemocą, a chcą się przełamać i zgłosić się po pomoc do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich?

Każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 dyżuruje psycholog gotowy pomóc w każdej sytuacji. Zawsze można przyjść i opowiedzieć o swoim problemie naszym pracownikom. Najważniejsze jest wykonanie tego pierwszego kroku, kiedy chora osoba ma świadomość, że potrzebuje pomocy specjalisty.

Wróćmy do konferencji, która odbyła się w minionym tygodniu. To pierwsze takie spotkanie w powiecie koneckim poświęcone tej tematyce?

Tak, nie mieliśmy takiej konferencji. Uznaliśmy, że majowe działania w ramach Powiatowych Dni Profilaktyki będą doskonałą okazją do zwrócenia uwagi na ten problem. W konferencji jako prelegenci udział wzięli członkowie Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” z Krakowa oraz prezes Stowarzyszenia „Razem Pokonamy Depresję” z Kielc. Moja zastępczyni Agnieszka Majchrzak, opowiadała o działaniach  na rzecz osób z chorobą psychiczną w świetle ustawy o pomocy społecznej. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich organizacji i instytucji zajmujących się pomocą działających na naszym terenie.

Dodaj komentarz