Złote gody strażaków OSP Korytków (zdjęcia)

Galeria Okolice

Modlitwę w intencji druhów strażaków z Korytkowa poprowadzili ks. kanonik Zenon Kicior, kapelan strażaków powiatu koneckiego i ks. Adam Głuszek, wikariusz parafii w Gowarczowie. W trakcie mszy księża poświęcili sztandar, który dla OSP ufundowała miejscowa społeczność. Po modlitwie rozpoczęła się uroczystość wg ceremoniału strażackiego. Scenariusz napisał i zgodnie z regulaminem  prowadził dh bryg. Tadeusz Nowakowski, sekretarz ZW ZOSP RP.

Flaga na maszt

Na uroczystość wręczenia sztandaru przybyły  poczty sztandarowe druhów strażaków z jednostek OSP gminy Gowarczów, ze  Skrzyszowa, Bębnowa, Gowarczowa i Bębnowa,  a ponadto delegacje z OSP Ruda Białaczowska, Bernów. Obecni byli radni gminni oraz wójt Stanisław Pacocha, mł.bryg. Bogusław Jakóbczyk, zastępca komendanta powiatowego PSP, dh Grzegorz Młynarczyk starszy brygadier w stanie spoczynku, dh Stefan Szambelan, dh Tadeusz Bobiński, który 50 lat temu zakładał OSP w Korytkowieczy dh Tomasz Słoka, wójt poprzedniej kadencji, który współpracował z druhami.  Obecny był również dh Ireneusz Żak, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP. Dh Paweł Stańczyk, naczelnik OSP Korytków  złożył  dh Ireneuszowi  Żakowi meldunku o gotowości do uroczystości.  Przy dźwiękach hymnu strażackiego poczet flagowy: dh Adrian Wróbel, Kamil Arab, Wojciech Bolek wciągnęli na maszt flagę Związku OSP RP.

Na zawody

Prezes dh Artur Bobiński opowiedział zebranym o działalności tutejszych strażaków. Mówił o blaskach i cieniach tego społecznego działania. Wspominał jak to starym traktorem, do którego doczepiona była furmanka z pompą i wężami, jechali na zawody strażackie. Traktorzyna ledwie wciągnęła zestaw pod górę. Zbrakło paliwa więc druhowie dopchali ten zestaw „bojowy” do stacji paliw. Zrobili składkę na paliwo. Kupili dwa wiadra ropy i jakoś co celu dojechali. Zawodów nie wygrali, ale pokazali się, że działają w Korytkowie. I to była największa satysfakcja! Historię jednostki odczytała dh Anna Pikuła.

Przekazanie sztandaru

Najważniejszym momentem  tej części  uroczystości było przekazanie sztandaru. St.bryg. Grzegorz Młynarczyk odczytał „akt nadania sztandaru jednostce OSP w Korytkowie”. Delegatki Korytkowa, Anna Ślufarska, Stanisława Strzelecka i Maryla Polus wręczyły sztandar dh Ireneuszowi Żakowi, ten przekazał go dh Arturowi Bobińskiemu, prezesowi OSP Korytków, a ten dopiero przekazał go pocztowi sztandarowemu w składzie  dh Marian Pikuła, Waldemar Pluta i  Przemysław Gosza. Następnie dh Ireneusz Żak udekorował sztandar srebrnym medalem  „Za zasługi dla pożarnictwa”. Potem nastąpiło rozwinięcie sztandaru, czyli demonstrowanie go zgromadzonym.

 

Odznaczenia

Srebrny medal” Za zasługi dla pożarnictwa”: Artur Bobiński, Marcin Stańczyk, Paweł Stańczyk; brązowy medal: Łukasz Cabaj, Andrzej Kosada, Henryk Kosada, Łukasz Pluta, Damian Strzelecki, Rafał Wojciechowski, Kamil Zagnański.

„Strażak Wzorowy”: Kamil Arcab, Wojciech Bolek, Przemysław Gosza, Piotr Michałowski, Michał Strzelecki, Adrian Wróbel, Damian Zagnański.

50 -lecie: Tadeusz Bobiński, Zdzisław Pietrusiewicz.

Listy pochwalne: Tadeusz Bobiński, Stefan Dyk, Stanisław Głowiński, Marian Pikuła, Waldemar Pluta, Zdzisław Pietrusiewicz, Bartłomiej Zagnański.

Listy wdzięczności: Krystyna Brzezińska, Katarzyna Foryś, Jadwiga Pluta, Krystyna Pluta, Wiesława Płuciennik, Stanisława Sikora, Teresa Tomczyk, Jadwiga Ślufarska.

 

Młodzi z inicjatywą

Jednostka OSP składa się z 24 druhów, którymi kieruje zarząd: Artur Bobiński, prezes, Paweł Stańczyk, naczelnik, Adrian Wróbel, skarbnik, Damian Zagnański, sekretarz i Wojciech Bolek, gospodarz. Strażacy w Korytkowie to młodzi ludzie, z inicjatywą, zaangażowaniem w społeczną działalność.

Dodaj komentarz