Bateria w glebie. Mały – wielki truciciel!

ekoserwis

W bateriach zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki, stanowiące szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka. Baterie zawierają m. in.: ołów, kadm, rtęć oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne!

Zużyte baterie i akumulatory zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, dlatego należy pamiętać o ich oddzieleniu od innych śmieci. Powinny być zbierane do oddzielnych pojemników tj. pudełek kartonowych, metalowych puszek, woreczków itp. Po napełnieniu pojemnika należy przekazać je bezpośrednio do miejsc odbioru i punktów selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych.

Czemu wyeliminowanie baterii z frakcji innego rodzaju odpadów jest takie ważne? W skład baterii wchodzą szkodliwe dla środowiska naturalnego związki: rtęci, kadmu i ołowiu, które zaliczane są do tzw. metali śmierci, które są powodem chorób u człowieka, w tym chorób nowotworowych.

Należy pamiętać, że baterie które bezmyślnie wyrzucamy do śmietnika wydzielają toksyczne związki trafiające bezpośrednio do gleby (proces degradacji, składowanie), a w następstwie przenikają do wód gruntowych!

Musimy pamiętać o oddzielaniu baterii od pozostałych odpadów, o wyjęciu ich z różnych nieużywanych często urządzeń (baterie mogą się wylać do wnętrza urządzenia) i regularnym zanoszeniu baterii do punktu skupu.

Zbierając baterie przyczyniamy się do chronienia środowiska naturalnego nie tylko dla siebie tu i teraz, ale także dla przyszłych pokoleń, ograniczamy eksploatację zasobów naturalnych, zmniejszamy ilość szkodliwych odpadów, a tym samym dbamy o swoje zdrowie i zdrowie innych i nie trujemy środowiska.

Warto wiedzieć, że jedna bateria typu „paluszek” zanieczyszcza trwale 1m3 ziemi. Bateria zegarkowa, zawierająca srebro skutecznie skaża od.5 000 do 50 000 litrów wody! Wyrzucanie baterii lub akumulatora na śmietnik jest zagrożone karą grzywny.

Groźny ołów, kadm, rtęć…

Przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii znajduje się: 3 kg rtęci, 0,5 kg kadmu oraz kilka kilogramów niklu i litu.

Ołów – powoduje choroby w organizmach żywych, m.in.: uszkodzenia mózgu, choroby nerek i przewodu pokarmowego, neuropatię i nadciśnienie tętnicze

Rtęć – bywa przyczyną masowych skażeń środowiska, zatruwa organizmy żywe, u ludzi powoduje m.in.: uszkodzenia układu nerwowego, nerek, niewydolność oddechową, deformację kości.

Kadm – upośledza procesy zachodzące w organizmie, powodując, m.in.: uszkodzenia nerek, wątroby, osteoporozę, anemię i zmiany nowotworowe.

Nikiel – uszkadza błony śluzowe, powoduje zmiany w szpiku kostnym oraz może przyczynić się do rozwoju komórek nowotworowych.

Lit –powoduje obrzęk płuc, uszkadza układ nerwowy, pokarmowy, sercowo-naczyniowy, a także(ze względu na właściwości żrące) skórę człowieka.

Czy wiesz, że…

1 mała bateria guzikowa może skazić 1 m3 gleby i zatruć 400 l wody!