Pod okiem mistrza

Stąporków

Przez trzy dni  Minh Dam, współzałożyciel Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich poprowadził w Stąporkowie warsztaty dla akwarelistów.

To pierwsza z wakacyjnych propozycji MGOKiS w Stąporkowie dla utalentowanych plastycznie osób. W warsztatach z mistrzem Minh Damem udział mogli wziąć wszyscy chętni, a tych nie brakowało. Przez trzy dni wszyscy pracowali pod okiem artysty i tworzyli swoje prace. – Było to świetne doświadczenie dla nas wszystkich. Nigdy dotąd nie malowałam i postanowiłam spróbować swoich sił w tworzeniu akwareli – mówi Agnieszka Czarnecka, wicedyrektor ZS w Miedzierzy, uczestniczka warsztatów.

Dodaj komentarz