Nowe zasady segregacji śmieci

ekoserwis

Od 1 lipca br. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące sposobu segregacji odpadów. W życie wszedł Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), według którego wszelkie odpady dzieli się na cztery główne kategorie. Na tych zasadach odbywać ma się również selektywna zbiórka, dzięki czemu więcej odpadów będzie poddawane recyklingowi. Co ta zmiana oznacza dla przeciętnego Kowalskiego?

Od 1 lipca 2017 roku zmienia się przede wszystkim kolorystyka oraz oznakowanie worków na odpady komunalne. Od tej pory odpady muszą być dzielone na poszczególne frakcje, oznakowane kolorami. Pojemnik/worek niebieski przeznaczony jest na papier, do zielonego będziemy wrzucać szkło (z możliwością podziału na bezbarwne i kolorowe), żółty przeznaczony będzie do składowania metali i tworzyw sztucznych, natomiast brązowy zarezerwowano na odpady biodegradowalne.

Od 1 lipca oprócz pojemników w kolorach: żółty, zielony i niebieski pojawią się pojemniki brązowe zarezerwowane na odpady biodegradowalne. Powstają one najczęściej podczas przygotowywania posiłków i zajmują dość dużo miejsca w koszu.

Po co te zmiany?

Nowe rozwiązanie jest koniecznie, aby dostosować się do wymogów stawianych przed UE. Według zaleceń Komisji Europejskiej w 2020 roku powinniśmy osiągnąć poziom 50% odzysku i ponownego użycia papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych. Obecnie wskaźnik ten wynosi jedynie ponad 25%.

– Dzięki nowym zasadom segregacji większość odpadów może być kierowana bezpośrednio do jednostek zajmujących się ich recyklingiem. Ogranicza to również masę odpadów, które zanieczyszczają środowisko, a w dłuższej perspektywie – także zużycie wody i energii. Takie uporządkowanie systemu zbiórki odpadów zmniejsza także koszty utrzymania popularnych składowisk oraz zagrożenie dla przyrody i zdrowia człowieka. Ważnym elementem jest także podniesienie świadomości ekologicznej – mówi Kamila Pędlowska, ekspert ds. ochrony środowiska.

Ile mamy czasu?

Na terenach użytku publicznego, gminy powinny zagwarantować swobodę segregacji odpadów według zasad WSSO. Poszczególne pojemniki oraz worki powinny skutecznie zabezpieczać posegregowane odpady do momentu ich wywiezienia.

– Czasu na dostosowanie się do zmian jest sporo. Na wymianę pojemników gminy mają 5 lat, a więc do końca czerwca 2022 roku. Jednak na zmianę oznakowania dotychczasowych pojemników pozostało tylko pół roku. Jak wynika z informacji Ministerstwa Środowiska wiele gmin już teraz segreguje odpady z podziałem na cztery frakcje – dodaje ekspert ds. ochrony środowiska.

Nowy trend – domowa utylizacja

Prawdziwa segregacji zaczyna się już w domu. Powinniśmy zatem przygotować także nasze domowe kosze na śmieci i umożliwić wygodny podział odpadów na poszczególne kategorie. Osobną kwestią są domowe odpady biodegradowalne. Powstają one najczęściej podczas przygotowywania posiłków i zajmują dość dużo miejsca w koszu. Dłuższe ich przetrzymywanie w domu przyczynia się również do powstawania nieprzyjemnego zapachu, szczególnie w lecie.

Na rynku pojawiły się innowacyjne, domowe utylizatory bioodpadów. Niewielkich rozmiarów urządzenie, zmniejsza objętość odpadów o 90%. Wrzucamy do niej wszelkie resztki z jedzenia, obierki, skorupki jaj, a nawet kości czy muszle i po trzech godzinach mielenia oraz suszenia uzyskujemy bezzapachowy proszek, który dodatkowo można użyć jako nawóz do kwiatów.

Odpady spoza kategorii

Pamiętać należy również o odpadach niebezpiecznych. Zużyte baterie, sprzęt AGD i RTV, przeterminowane leki i odpady budowlane to produkty, które absolutnie nie mogą trafić do żadnego z wyznaczonych pojemników. Stare urządzenia AGD i RTV możemy oddać w specjalnie wyznaczonym punkcie w sklepie, a leki – w aptece. Resztę najlepiej zawieźć do PSZOK-a, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w każdej gminie, a informacje o nim gmina ma obowiązek zamieścić na swojej stronie internetowej.

***

Końskie już po zmianach

Co ważne zmiany wynikające z rozporządzenia ministerstwa nie dotyczącą mieszkańców miasta i gminy Końskie, bo dawno zostały już wprowadzone! – Propozycje ministerialne realizowane są u nas od lat. Zostały one zapoczątkowane referendum w tej sprawie już w 2008 roku. Czas na wprowadzenie zmian mieliśmy do lipca 2013 roku. Dziś mamy nawet takie same kolory worków, jakie obowiązują w nowym rozporządzeniu – informuje Zbigniew Skowron, kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Końskie. Jak zaznacza Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej na bieżąco monitoruje potrzeby i tak np. ostatnio zostały zakupione brakujące dzwony na odpady. – Kiedy wprowadzaliśmy zmiany uznaliśmy, że najlepiej od razu zaproponować mieszkańcom szczegółową segregację, a nie tylko na śmieci suche i mokre, co jak widzimy się sprawdziło – dodaje kierownik Skowron. Konecki magistrat nie planuje również nowych reguł w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców.

EWAN