Skażona woda w gminie Stąporków. Nie nadaje się do picia!

flash Informacje Stąporków

W wyniku badań wody i decyzji wydanej przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich w dniu 21-07-2017 r. stwierdzono nieprzydatność wody do spożycia (nawet po przegotowaniu). Badania wykazały zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. obecność bakterii grupy coli.  Woda jest zdatna tylko do celów bytowych (WC) – czytamy w komunikacie wydanym przez burmistrz Dorotę Łukomską i Roberta Adamczyka, dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przyczyny skażenia
Co ważne przyczyną pojawienia się bakterii coli jest najczęściej wylewanie nieczystości – szamba do gruntu. Bakterie przenikają z wodami opadowymi do wód gruntowych następnie są wprowadzane do wodociągu. Jak informuje burmistrz Łukomska prowadzone są już działania mające przywrócić dostawę czystej wody (czyszczenie, odkażanie filtrów i studni zbiorczej), po których woda zostanie powtórnie przebadana.

Dostarczą wodę
W sobotę 22 lipca woda w butelkach będzie bezpłatnie dostarczana do domów przez strażaków z Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej., a w niedzielę 23 lipca przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie i beczkowozy. Mieszkańcy proszeni są o zaopatrzenie się w odpowiednie pojemniki m.in. wiadra.

Przewidywany dowóz wody w niedzielę 23 lipca:
Modrzewina – Kamienna Wola ok. godz. 8.00 – 10.00
Adamek ok. godz. 10.00 – 11.00
Komorów ok. godz. 11.00 – 13.00
Krasna ok. godz. 13.00 – 14.00
Gustawów ok. godz. 14.00 – 16.00
Luta ok. godz. 16.00 – 18.00
Gosań ok. godz. 18.00 – 20.00
Włochów ok. Godz. 20.00 – 21.00

Szczegółowe informacje
Prawdopodobnie w poniedziałek wróci już do norm. Mieszkańcy o tym fakcie zostaną niezwłocznie poinformowani na stronie www.staporkow.pl, facebookowym fanpage’u Gminy Stąporków, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych wsiach i przez sołtysów. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich tel. 41-372-30-22, Urząd Miejski w Stąporkowie kom. 696-069-415, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie tel. 512-018-870 oraz u sołtysów poszczególnych miejscowości.