Już oficjalnie! Radoszyce miastem od 1 stycznia 2018 roku

flash Końskie Radoszyce

Radoszyce po latach odzyskają status miasta. Sukcesem kończą się samorządowe działania zainicjowane przez wójta Michała Pękalę.  Na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pojawił się dokument na mocy, którego Radoszyce staną się miastem. Jak czytamy za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o nadanie Radoszycom statusu miasta przemawiają m.in. rozwinięta sieć wodociągowa i kanalizacyjna, oczyszczalnia ścieków, która została przebudowana i zmodernizowana, miejski charakter cech funkcjonalno-przestrzennych, utrzymywanie się 2/3 mieszkańców Radoszyc z działalności pozarolniczej, pozytywny wynik konsultacji społecznych oraz to, że w latach 1370 – 1870 Radoszyce były miastem. Wniosek uzyskał pozytywną opinię zarówno wojewody świętokrzyskiego jak i Rady Gminy.

Premier podpisała

Projekt uchwały trafił do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, by ostatecznie zajęto się nim podczas posiedzenia Rady Ministrów. Dokument został podpisany przez premier Beatę Szydło i opublikowany w rządowym Dzienniku Ustaw w środę 26 lipca. Podpisanie projektu oznacza, że uchwała wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 roku. Radoszyce od tej daty staną się miastem. W województwie świętokrzyskim miastami zostaną również Wiślica oraz Łagów.

Historyczna środa

Z historycznej środy cieszy się wójt Michał Pękala, który już za kilka miesięcy zostanie burmistrzem. – To efekt pracy wielu osób, którym bardzo dziękuję za wkład włożony w proces odzyskania praw miejskich. Dziś jest szczęśliwy dzień dla naszej gminy. Dotarła do nas również informacja o uzyskaniu prawie miliona złotych, które zostaną przeznaczone m.in. na zajęcia w naszym przedszkolu – mówi Michał Pękala. Przypomnijmy, że w ciągu tej kadencji gmina uzyskała już 14 mln zł dofinansowań i czeka na wyniki kolejnych naborów wniosków.

Festyn w niedzielę

Wielkie świętowanie zapowiedziano na najbliższą niedzielę. 30 lipca podczas festynu „Radoszyczanie dzieciom” gościem będzie wojewoda Agata Wojtyszek i włodarze Wiślicy oraz Łagowa, które również zostaną miastami od 1 stycznia 2018 roku. Na finał imprezy zaśpiewa Stachursky, wcześniej wystąpi zespół Basta.