Usuną nawiasy z nazwy gminy

Okolice

Propozycja zmiany nazwy gminy Słupia (Konecka) na Słupia Konecka to inicjatywa miejscowych samorządowców. – Podczas opracowywania herbu, pieczęci i sztandaru otrzymaliśmy opinię komisji heraldycznej, że w nazwie gminy nie może występować nawias. Przygotowaliśmy je więc warunkowo już z nazwą bez nawiasów i rozpoczęliśmy administracyjną drogą – opowiada wójt Robert Wielgopolan. – Podjęliśmy w tym temacie stosowną uchwałę Rady Gminy w tym temacie oraz zorganizowaliśmy konsultacje społeczne. Dotychczasowa nazwa z nawiasami sprawiała wiele niejasnych sytuacji, bo tak naprawdę stosowano ją dość rzadko. Funkcjonowały bowiem aż trzy nazwy czyli Słupia, Słupia konecka i Słupia Konecka. Teraz to się zmieni i prawidłowa będzie jedna nazwa naszej gminy czyli Słupia Konecka – wyjaśnia wójt. Inicjatywa zyskała poparcie nie tylko radnych, ale również wojewody świętokrzyskiego. Agata Wojtyszek wydała w tej sprawie pozytywną opinię. Szansę na przedstawienie swojego stanowiska mieli również mieszkańcy. Konsultacje społeczne nie cieszyły się jednak zainteresowaniem. Frekwencja wyniosła jedynie 3,73 %, ale co ważne wszyscy uczestnicy spotkań głosowali za.

Podpis już jest

Nowa nazwa gminy wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 roku. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie, który został opublikowany na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i podpisany przez premier Beatę Szydło w minioną środę 26 lipca. Jak się okazuje zmiana nazwy gminy nie będzie oznaczać większych zmian poza tymi administracyjnymi. Zmienią się m.in. druki czy pieczątki, którymi posługuje się Urząd Gminy.

Dodaj komentarz