To ogromne inwestycje, które są bardzo potrzebne

flash Końskie

TYGODNIK: W miniony poniedziałek uczestniczyła pani w podjęciu bardzo ważnych decyzji dotyczących inwestycji w powiecie koneckim. Na co zostaną przeznaczone te ogromne, unijne pieniądze?

Agata Binkowska: To bardzo ważne i długo oczekiwane inwestycje, które łącznie dają dofinansowanie na poziomie prawie 40 milionów złotych dla gmin powiatu koneckiego. Uchwałą Zarządu Województwa wybraliśmy do dofinansowania projekty z działania 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków RPO. Dwa z nich dotyczą powiatu koneckiego. Pierwsza to dofinansowanie dla gminy Radoszyce na budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w Radoszycach wynoszące niemal 14 milionów złotych. Kolejne dofinansowanie przyznaliśmy Gminie Końskie na odbudowę zbiornika wodnego w Sielpi. Tu kwota dofinansowania jest wysoka i wynosi prawie 24 milionów złotych. Trzeba pamiętać, że nie byłoby to możliwe bez wsparcia marszałka Adama Jarubasa, który zawsze przychylnie patrzy na działania samorządowców z powiatu koneckiego.

Oba z projektów to bardzo oczekiwane inwestycje, o których mówi się już od kilkudziesięciu lat.

To ogromne inwestycje, które są bardzo potrzebne. W gminie Radoszyce poziom wód gruntowych jest bardzo niski ten problem na pewno rozwiąże budowa zbiornika, dzięki któremu nie tylko poprawi się jakość wód pitnych, ale będzie miało to wielkie znaczenie dla rolnictwa.

O ile budowa zbiornika na radoszyckim Antoniowie nie budzi emocji, to inwestycja w Sielpi wciąż jest pod znakiem zapytania ze względu na protesty ekologów. Jak pani zapatruje się na ten problem?

Myślę, że mimo wszystko prace w Sielpi dojdą do skutku i wygra zdrowy rozsądek. Warto pamiętać, że zbiornik jest położony na cieku wody płynącej. Przez lata dochodziło do działań, których efektem jest bardzo duże zamulenie. Jako ktoś związany od lat z tym tematem widzę problem, jaki zostanie rozwiązany podczas planowanych prac. Chodzi zarówno o jego odmulenie, pogłębienie jak i uregulowanie tego, by w kolejnych latach nie dochodziło do zamuleń. Ekologia jest ważna, ale wierzę w ludzi i w to, że wszystkie działania można skonsolidować.

Ostatnie miesiące to czas dobry zarówno dla Pani rodzinnej gminy Radoszyce jak i całego powiatu koneckiego. Zarząd Województwa nie szczędzi pieniędzy z dofinansowań. Czy któreś z nich może pomóc w promocji naszego powiatu?

Myślę, że taką szansę mają Radoszyce, bo zbiornik wodny będzie nie tylko miał charakter retencyjny, ale i rekreacyjny. Tu nie chodzi o to, by konkurować z Sielpią, ale stworzyć coś, co przyciągnie turystów. Według zapowiedzi pana wójta, tak właśnie będzie. Liczę również na to, że będą to kolejne miejsca pracy. Przy dobrej maszynie promocyjnej ma szansę skorzystać Maleniec, który zasługuje na na swoją szansę. Projekt zakładający rozbudowę i otwarcie Zabytkowego Zakładu Hutniczego jeszcze bardziej w stronę turystów jest właśnie taki. Trzeba świeżej krwi, żeby pobudzić i ożywić Maleniec.

Dodaj komentarz