Patriotycznie na cmentarzu i w kolegiacie (zdjęcia)

flash Galeria Historia Końskie

Konecki Wrzesień zainaugurowali w 1984 r. weterani, dawni żołnierze AK podkomendni „Ponurego” i „Robota”. Natomiast 27 lat temu organizowanie patriotycznych obchodów przejął samorząd miasta i gminy Końskie. Tegoroczne uroczystości Koneckiego Września odbyły się 2 i 3 września. Na parkingu przed cmentarzem parafialnym zgromadzili się uczestniczy uroczystości. Za patrolem konnym, Miejską Orkiestrą Dętą maszerowali: Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, „Strzelcy” z koneckiej JS 2036, harcerze, poczty sztandarowe Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej nie tylko z Końskich i Niekłania, różnych instytucji, ochotniczych straży pożarnych, policji, szkół, organizacji społecznych i politycznych. W sumie ponad 30 pocztów. Szli kombatanci, przedstawiciele władz różnego szczebla, młodzież szkolna, mieszkańcy Końskich i okolic.

Na partyzanckich kwaterach

Krzysztof Jasiński, wiceburmistrz Końskich powitał gości na czele z koneckimi kombatantami Armii Krajowej. Po odegraniu „Mazurka Dąbrowskiego”, rozpoczęła się uroczystość. U stóp pomnika wiersze o patriotycznym przesłaniu recytował Bogdan Brzyski, aktor krakowski, a zespół „Pasja” w składzie: Maja Kos, Julia Śliwak, Zuzanna Dziuba i Paulina Karbownik z ZSP w Stadnickiej Woli zaśpiewały piosenkę „Mówię o Tobie dobrze”. Zespół „Pasja” i Bogdan Brzyski wystąpili w niedzielę podczas mszy świętej kolegiacie. Przesłania do zgromadzonych, życzenia i pochwałę Koneckiego Września wygłosiły wojewoda Agata Wojtyszek, członek zarządu województwa Agata Bińkowska, natomiast wicestarosta konecki Andrzej Lenart odczytał list od Sebastiana Chwałka, wiceministra MSW. Rodzina Stanisława Janiszewskiego „Dewajtisa„, który w tym roku odszedł na wieczną wartę uznała, że najważniejsze jego odznaczenia odda miastu. Grażyna Niemczyk i Radosław Janiszewski przekazali je burmistrzowi Krzysztofowi Obratańskiemu.

Pamięć i modlitwa

Ks. Andrzej Zapart wraz ze zgromadzonymi odmówili modlitwę za tych, którzy walczyli o wolność Ojczyzny. W przeddzień Koneckiego Września burmistrzowie Końskich wraz z delegacją koneckiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odwiedzili na cmentarzu w Dąbrówce, w powiecie piotrkowskim, kwaterę wiecznego spoczynku Jana i Kazimierza Wroniszewskich, honorowych obywateli miasta Końskie, Stanisława Janiszewskiego „Dewajtisa” na koneckim cmentarzu i Franciszka Teleckiego „Kruka” na niekłańskiej nekropolii. Światła pamięci na grobach żołnierzy I i II wojny światowej, mieszkańców miasta, którzy zginęli od bomb w pierwszych dniach września 1939 r., konecczan upamiętnionych w Alei Katyńskiej, zapalili „Strzelcy” z plutonu koneckiego JS 2036 dowodzeni przez sierż. Dominikę Stefańczyk, członkowie Stowarzyszenia im. Hubala, delegacje radnych miejskich. Przedstawiciele delegacji uczestniczących w Koneckim Wrześniu składali kwiaty pod Pomnikiem Partyzantów, gdzie wartę honorową zaciągnęli żołnierze Wojska Polskiego, uczniowie klas mundurowych ZSP nr 1, harcerze. Jak co roku odbył się Apel Poległych. Prowadził go mjr Andrzej Szostak. Finałem apelu poległych była salwa honorowa oddana przez żołnierzy WP z Kielc, a orkiestra odegrała nieformalny hymn AK „O Panie, któryś jest na Niebie”.

Msza za Ojczyzny

W niedzielę, w kolegiacie św. Mikołaja, w miejscu gdzie narodził się Konecki Wrzesień, ks. Andrzej Zapart odprawił mszę świętą, jak powiedział, za Ojczyzny: Polskę i naszą małą ojczyznę ziemię konecką. Uczestniczyli w niej mieszkańcy, Miejska Orkiestra Dęta, ponad 30 pocztów sztandarowych różnych organizacji, szkół. Homilię o patriotyzmie wygłosił ks. Hubert Biegaj. Po zakończeniu celebry, aktor Bogdan Brzyski zaśpiewał balladę Bułata Okudżawy. Na gitarze towarzyszył mu Roman Cieślak. Przed opuszczeniem kolegiaty wierni śpiewali „Boże coś Polskę…”, a towarzyszyła im orkiestra.

1 Komentarz dla “Patriotycznie na cmentarzu i w kolegiacie (zdjęcia)

Dodaj komentarz