Nasze dzieci uczą się w EKOszkołach

ekoserwis
 

Szkoła bezpieczna, nie tylko wolna od agresji i nałogów, ale także zapewniająca komfort pracy pod względem ekologicznym – to ideał do którego dążymy. O podejmowanych przez samorządy działaniach w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, które temu służą z Elizą Strzelec, inspektorem Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska rozmawiała Ewelina Jamka.

 

– Czy nasze dzieci uczą się w ekoszkołach?

– Z całą pewnością tak. Cała idea termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w tym również szkół sprowadza się do tego, by zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne budynków, a co za tym idzie zmniejszyć obciążenie środowiska procesami produkcji tej energii.

– Ale ładnie wyglądające z zewnątrz budynki z kolorową elewacją to nie wszystko, prawda? Co obejmuje termomodernizacja?

– Przede wszystkim docieplenia budynków z użyciem bardziej nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska materiałów, ale również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zastosowanie rozwiązań o mniejszej przepuszczalności, docieplenie ścian, posadzek, kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych czy też urządzeń służących wentylacji pomieszczeń. Wszystko to pomaga ograniczyć straty energetyczne, przez co budynki są mniej energochłonne. Pozwalają na zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

– Wymierne korzyści materialne to jedno, ale przekłada się to również na komfort pracy i nauki w takich obiektach.   

– Na pewno. Termomodernizacja to nie tylko oszczędności natury materialnej to świeże powietrze, wolne od zanieczyszczeń. Przestarzała technologia, oraz istniejące wcześniej rozwiązania grzewcze (własne kotłownie na paliwa stałe, które wymagały dostarczenia wsadu), były nie tylko awaryjne i zawodne, ale powodowały też zawilgocenie, przez co na ścianach mógł pojawiać się grzyb a co za tym idzie, szkodliwe dla naszych pociech substancje, które wdychały wraz z powietrzem. To nie były rozwiązania bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Lepsza wentylacja za sprawą wymiany instalacji grzewczych spowodowała na pewno zmniejszenie stopnia zanieczyszczeń. Ten system działa sprawniej, wydajniej, ekologicznie. Wszystkie urządzenia sterowane są mechanicznie, nie ma już takiej awaryjności, jak kiedyś, nie wymaga to pracy i zaangażowania osób z obsługi.

– Podejmowane przez samorządy działania ukierunkowane są generalnie na gospodarkę niskoemisyjną. Co się za tym kryje?

– Działania gminy to nie tylko termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. To także próba nakłonienia mieszkańców do wymiany przestarzałych systemów grzewczych na nowe, które nawet jeśli nie są to systemy olejowe czy gazowe, powodują korzyści same w sobie. Każde inne rozwiązanie od palenia w piecu tym, co popadnie zmniejsza emisję szkodliwych gazów do atmosfery.

Na promocję gospodarki niskoemisyjnej ukierunkowane są pogadanki w szkołach, jak również działania profilaktyczne i edukacyjne wśród uczniów. Od najmłodszych lat chcemy promować te dobre praktyki. Zaszczepić wiedzę, że do domowego pieca nie wolno wrzucać odpadów, które zostają w domu. Jak prawidłowo palić w piecu i czym przede wszystkim uczulają również funkcjonariusze straży miejskiej podejmując rozmaite kontrole w tym zakresie. Zgłaszane do nich nieprawidłowości, które potwierdzą się w toku prowadzonych kontroli są karane mandatami. Choć dla wielu jest to działanie „szkodliwe”, służy nam wszystkim, a przede wszystkim naszemu środowisku.

Czy wiesz, że…
Przez docieplenie budynków zmniejsza się zapotrzebowanie na paliwo, które jest potrzebne do ogrzania, przez to spala się go mniej a co za tym idzie mniej szkodliwych gazów dostaje się do atmosfery.

 

Eliza Strzelec