Alleluja! Są umowy na rewitalizację Sielpi i ocieplenie DPS-u

flash Okolice

Miniony tydzień obfitował w wydarzenia, których pierwsze efekty będą widoczne w ciągu najbliższych miesięcy. W poniedziałek w Końskich gościł marszałek Adam Jarubas, który podpisał dwie ważne pre-umowy na dofinansowania z Gminą Końskie oraz Powiatem Koneckim.

Inwestycja, za którą pójdą następne

Pierwsza umowa dotyczy oczekiwanej od lat gruntownej przebudowy zbiornika w Sielpi.  Całość inwestycji wynosi niemal 30 mln zł, a wartość dofinansowania unijnego to ponad 24,8 mln zł.  Zbiornik w Sielpi zostanie odmulony i pogłębiony do średniej głębokości 1,7 m. Przebudowane zostanie molo, które stanie na palach, dzięki czemu nurt rzeki zostanie skierowany w stronę północną, tak by następowała częstsza wymiana wody. Jedną z najbardziej istotnych zmian będzie utworzenie łapacza rumoszu, który zapobiegnie gromadzenia się mułu oraz zbudowanie jazu w Małachowie. – Na pewno podniesie się atrakcyjność rekreacyjna Sielpi. Zmieni się kąpielisko po stronie północnej, powstanie piaszczysta plaża. Strona południowa na pewno ucieszy wędkarzy, którzy będą mieli więcej stanowisk – mówi burmistrz Krzysztof Obratański. – To rodzaj pieniądza, który ma szansę na wielką inwestycję, za którą pójdą następne – dodał. Jak zaznaczył Sielpia po rewitalizacji może zmienić się w ośrodek przyciągający turystów przez cały rok.

 Kompleksowa termomodernizacja

Podczas spotkanie podpisano również umowę na znacznie mniejsze dofinansowanie, ale też ważne i oczekiwane. Chodzi o termomodernizację trzech budynków składających się na Dom Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich. Wartość inwestycji to ponad 4 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to ponad 3, 2 mln zł. Zakres działań przedstawiała Barbara Panek odpowiedzialna za projekt. Prace obejmą wszystkie obiekty: zarówno mieszkalne, jak i stołówkę, kaplicę czy pralnię. wymienione zostaną okna oraz drzwi, instalacja centralnego ogrzewania, ale też cała armatura łazienkowa, która zyska dynamiczne ograniczniki wypływu. Zainstalowane będą ogniwa fotowoltaiczne wraz z bateriami akumulatorów do łącznej mocy około 120 kW. Będą też systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła, wdrożony będzie nowoczesny system zarządzania energią. Wymianie podlegać będzie też dotychczasowe oświetlenie, które zastąpione zostanie energooszczędnym systemem LED. Zainstalowane będą też pompy ciepła typu „powietrze-powietrze”. Nowsze budynki ocieplone zostaną od zewnątrz. Te, które pochodzą z 1903 roku, zachowają swoją dotychczasową elewację. – Powiat konecki bardzo sprawnie i efektywnie wykorzystuje unijne środku. Ta kadencja to przykład, że będziemy mieli, co pokazywać –  mówił starosta Bogdan Soboń.

Duża rola

Pochwał nie szczędził również marszałek Adam Jarubas, który podkreślał, że w ostatnim czasie do powiatu koneckiego trafiło aż 30 mln zł unijnych dofinansowań. Szczególną uwagę zwracał na rewitalizację Sielpi. – Niektórzy żartują, że Sielpia to miejsca, obok których leżą Kielce i Końskie. To jedno z miejsc najbardziej rozpoznawalnych w województwie świętokrzyskim – mówił marszałek zwracając uwagę nie tylko na zwiększenie atrakcyjności zbiornika, ale również rolę przeciwpożarową.

Dodaj komentarz