Zbudują nową remizę

Okolice

Bartosz Misiowiec, prezes OSP Czarna wraz z druhem Krzysztofem Czyżem uroczyście przekazali burmistrz Dorocie Łukomskiej akt notarialny potwierdzający przekazanie przez OSP Czarna działki z budynkiem w darowiźnie dla Gminy Stąporków. – Od lat stary budynek wymagał remontów i takie były wykonywane własnymi środkami. Dzięki przekazaniu działki wraz z budynkiem jako gmina będziemy mogli przystąpić do działań oczekiwanych przez druhów i mieszkańców Czarnej – mówi burmistrz Łukomska. – Budynek jest w takim stanie, że jego remont jest po prostu nieopłacalny. Zostanie on wyburzony, a w jego miejsce wybudujemy nową remizę – zapowiada. W najbliższym czasie ma ruszyć opracowanie dokumentacji, a w przyszłym roku już sama budowa. Nowa remiza mieścić będzie m.in. garaż, pomieszczenie dla druhów oraz toaletę.

Dodaj komentarz