A może jeździć na biopaliwo?

eko2017

Trwa konkurs na dofinansowanie na budowę i montaż instalacji służącej do produkcji biokomponentów i biopaliw. Samo pojęcie biopaliwa wydaje się być jeszcze nie nie do końca zrozumiałe przez wszystkich. Cóż więc może oznaczać słowo składające się ze zbicia dwóch wyrazów bio i paliwo? Kryje się pod nim bardzo wiele i co najważniejsze już wkrótce może zrewolucjonizować nie tylko rynek, ale również nasze myślenie na temat ochrony środowiska.

 

Aby uzyskać biopaliwo konieczne jest przetworzenie biomasy, tą mogą być zarówno substancje pochodzenia zwierzęcego, mikroorganizmy, ale również rośliny. To właśnie z roślin powstaje obecnie najwięcej biopaliw nazywanych biopaliwami I rodzaju. Kolejne rodzaje biopaliw to II i III rodzaju. II rodzaju powstają z surowców nie nadających się do spożycia przez ludzi i zwierzęta oraz substancji odpadowych. III rodzaj to biopaliwa produkowane z glonów i innych mikroorganizmów.

Wiele znaczeń

Biopaliwa występują w formie gazowej, ciekłej i stałej. Jak czytamy na portalu www.biotechnologia.pl ponieważ biomasa jest odnawialnym źródłem energii, można z powodzeniem uważać paliwa ekologiczne jako nośnik właśnie energii odnawialnej. W odróżnieniu od węgla kamiennego, brunatnego, gazu ziemnego, paliw jądrowych czy paliw otrzymywanych z ropy naftowej. Ciekawe jest to, że sama definicja biopaliwa ma wiele znaczeń. Kryją się w niej te paliwa, które aż w 80 procentach składają się z przetworzonej lub nie biomasy, ale takiej, która była zebrana w ciągu 10 lat przed jej wyprodukowaniem. Biomasa to w tym przypadku nic innego jak magazyn słonecznej, ale jednak z krótkim terminem. Energia trafia tam przez rośliny w procesie fotosyntezy.

Biopaliwa ciekłe

W Polsce największe zainteresowanie wzbudzają biopaliwa ciekłe, które mogą stanowić alternatywę dla ropopochodnych paliw silnikowych. Zarówno biodiesel jak i bioetanol są to biopaliwa. Biodiesel to pochodna oleju roślinnego surowego lub przetworzonego. Zasilać silniki spalinowe może również biogaz (z możliwością zastąpienia gazu ziemnego) oraz alkohole takie jak metanol, etanol, butanol i propanol.

Większe możliwości

Szykuje się drogowa rewolucja, którą w tym roku zaczęło już wprowadzać Ministerstwo Energii. Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce przewiduje działania, które stworzą warunki do rozwoju i optymalnego rozmieszczania infrastruktury bazowej ładowania/tankowania paliw alternatywnych do tzw. miejsc krytycznych, tj. tam gdzie brak punków ładowania/tankowania będzie zmniejszał funkcjonalność pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. Zakładane efekty m.in. wzrost samochodów wykorzystujących w napędzie biopaliwa ma być już widoczny w najbliższych latach.

Trwa konkurs

To jednak nie wszystko. W województwie świętokrzyskim rozpoczęło się przyjmowanie wniosków na dofinansowanie do projektów zakładających wytwarzanie i dystrybucję energii pochodzącej z odnawialnych źródeł (OZE). Wsparcie przeznaczone jest na budowę, przebudowę, montaż i modernizację infrastruktury i instalacji służących do wytwarzania energii, wraz z możliwością ich podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej. W konkursie mogą startować przedsiębiorcy – zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa. Wsparciem objęte będą projekty polegające na: budowie, przebudowie i modernizacji (w tym zakup urządzeń) infrastruktury, służącej do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej, pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, aerotermalna, biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej. W konkursie będzie można również uzyskać wparcie na budowę i montaż instalacji służącej do produkcji biokomponentów i biopaliw (II i III rodzaju). Nabór wniosków trwa do 29 grudnia 2017 roku.

 

BIOPALIWA TAK CZY NIE?

ZALETY:

– wykorzystywanie odnawialnych zasobów energii,

– stałe i pewne dostawy krajowego nośnika energii a co z tym się wiąże zapewnienie dodatkowego dochodu dla rolników,

-produkcja lokalna i uniezależnienie się od importu paliw kopalnych,

– mniejsza emisja gazów cieplarnianych niż w przypadku paliw konwencjonalnych,

– decentralizacja produkcji energii i tym samym wyższe bezpieczeństwo energetyczne,

aktywizacja i rozwój obszarów wiejskich.

WADY:

-uprawa roślin wysokoenergetycznych, które zabierają przestrzeń pod uprawę roślin spożywczych, co powoduje wzrost cen żywności,

– ryzyko zmniejszenia bioróżnorodności,

– wpływ na zasoby wody (np. w celu otrzymania tony cukru zużywa się aż 100 ton wody),

-wycinanie lasów, niszczenie torfowisk i innych cennych siedlisk  w celu pozyskania nowych powierzchni pod uprawę a co z tym się wiąże emisja dwutlenku węgla,

– mogą mieć niekorzystny wpływ na silniki (zapychanie się filtra, pęcznienie elastomerów uszczelek i węży, pogorszenie pracy silnika).

NA PODSTAWIE NAUKOWIEC.ORG