Brama Piekielna

eko2017

Brama Piekielna to najciekawszy pomnik przyrody nieożywionej na terenie Nadleśnictwa Suchedniów.

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa. Na terenie Nadleśnictwa Suchedniów występuje 21 pomników przyrody, tym:pojedyncze drzewa – 19 szt., skałki, groty, jaskinie – 2 szt. Za najciekawszy pomnik przyrody nieożywionej uznawana jest „Brama Piekielna”. To wychodnia skalna w formie bramy, składająca się z dwóch bloków na których opiera się trzeci, zbudowana z białego piaskowca dolnotriasowego. Tworzy przejście o wysokości 1,8 m i szerokości 0,8 m, które powstało na skutek erozji eolicznej.

Na pdst. Nadleśnictwo Suchedniów