home
RSS

Brama Piekielna

 • Napisany przez:

Brama Piekielna to najciekawszy pomnik przyrody nieożywionej na terenie Nadleśnictwa…

Brama Piekielna to najciekawszy pomnik przyrody nieożywionej na terenie Nadleśnictwa Suchedniów.

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa. Na terenie Nadleśnictwa Suchedniów występuje 21 pomników przyrody, tym:pojedyncze drzewa – 19 szt., skałki, groty, jaskinie – 2 szt. Za najciekawszy pomnik przyrody nieożywionej uznawana jest „Brama Piekielna”. To wychodnia skalna w formie bramy, składająca się z dwóch bloków na których opiera się trzeci, zbudowana z białego piaskowca dolnotriasowego. Tworzy przejście o wysokości 1,8 m i szerokości 0,8 m, które powstało na skutek erozji eolicznej.

Na pdst. Nadleśnictwo Suchedniów

Advertisement

EKO serwis

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Najnowsze

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Galeria

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Filmy

 • 1
 • 2