Razem zadbajmy o wodę!

eko2017

Woda jest naszym wspólnym dobrem, bez którego życie nie byłoby możliwe. Co wpływa na stan naszych wód, co możemy robić by jej nie marnotrawić, a co by nie dopuszczać do zanieczyszczania? Z Ryszardem Gliwińskim, prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach rozmawiała Małgorzata Śpiewak.

Ryszard Gliwiński

– Jak przeciwdziałać marnotrawieniu wody i zmniejszyć zapotrzebowanie na nią?

– W celu zmniejszenia marnotrawienia wody oraz zmniejszenia jej zapotrzebowania, społeczeństwo musi wyrobić w sobie eko-nawyki. Nauczyliśmy się dbać o mniejsze zużycie prądu w naszych domach, podobnie powinniśmy myśleć o zużyciu wody. Np.: nie powinno się odkręcać wody na maksymalny strumień, odkręcać kran tylko wtedy, gdy korzystamy z wody a następnie go zakręcać, korzystać z wody pitnej tylko do celów spożywczych i higieny, sprawdzać szczelność instalacji, kranów, spłuczek w domach, do podlewania ogrodów używać wód zgromadzonych podczas opadów atmosferycznych.

– Czy oprócz tych ogólnych zasad można zastosować jeszcze jakieś inne rozwiązania by wody nie marnotrawić?

– W łazience lub kuchni możemy zainstalować baterie jednouchwytowe, które ograniczą zużycie wody. Ustawienie odpowiedniego strumienia i temperatury zajmuje wówczas znacznie mniej czasu. Tym samym mniej wody wypływa zanim zaczniemy z niej naprawdę korzystać. Kran z oddzielnymi pokrętłami do zimnej i ciepłej wody zużywa 42 litrów na minutę, bateria jednouchwytowa jedynie 12 litrów! Można zainstalować baterie posiadające specjalne eko- blokady, które w łatwy sposób ograniczają siłę strumienia wody. Bateria właściwie oszczędza wodę za nas. To wygodne rozwiązanie także do rodzinnych łazienek, gdyż dzieci często mają problem z ustawieniem właściwego strumienia, a bateria z eko-przyciskiem robi to samoczynnie. Można również zainstalować baterie bezdotykowe, które ograniczają zużycie wody do minimum. Szczególnie w rodzinach, w których z wody korzystają także dzieci najtrudniej je nauczyć oszczędzania. Bateria bezdotykowa sterowana jest fotokomórką i uruchamia wodę tylko wówczas, gdy przysuniemy do niej ręce. Baterie te mają zużycie na poziomie jedynie 5-6 litrów wody na minutę.

– Poszukajmy jeszcze jakichś eko-nowinek do naszych łazienek…

 Sposobem na mniejsze zużycie ciepłej wody są także baterie termostatyczne. To rozwiązania, które pilnują temperatury wody. Bateria skraca czas ustawienia temperatury do kilku sekund i utrzymuje ją na odpowiednim poziomie. Stosowanie baterii termostatycznych sprzyja więc znacznym oszczędnościom. Zużycie wody zmniejsza się blisko o ok. 40%, a koszt energii nawet do 50%. Należy zadbać, aby wszystkie baterie w naszym domu wyposażone były w perlatory, czyli mocowaną na końcu wylewki siatkę o drobnych oczkach, która napowietrza wypływającą wodę. Efekt ten sprawia, że mamy wrażenie silniejszego strumienia wypływającej wody, podczas gdy w rzeczywistości tak naprawdę ograniczamy jej zużycie.

Możemy stosować tzw. ekologiczny prysznic. Dobrze wiedzieć, że 10-minutowy prysznic pod normalnym strumieniem wody pochłania 4 kWh energii, czyli tyle samo co praca lodówki przez 8 dni. Występują natryski ze specjalnym przyciskiem w rączce natrysku, dzięki któremu jednym kliknięciem zmniejszamy zużycie wody o 50%. Innym rozwiązaniem może być natrysk, który został tak zaprojektowany, że zużywa jedynie 7 l wody na minutę, a nie 17 l jak klasyczne natryski.

Również rozwój technologii, produkcja nowoczesnych sprzętów AGD umożliwia korzystanie z oszczędnościowych programów w pralkach czy zmywarkach, dzięki czemu zużycie wody w codziennych czynnościach domowych można w znaczny sposób ograniczyć. Ważna jest szczelność instalacji wodociągowych, która będzie niwelować straty wody oraz ograniczać możliwości zanieczyszczenia wody.

– Co przyczynia się do pogorszenia stanu naszych wód?

– Woda to życiodajna substancja niezbędna do życia wszystkim organizmom na ziemi. Nie można jej zastąpić niczym innym. Jej brak z pewnością stałby się końcem wszystkiego. Z tego powodu ochrona wody jest kosztowna, ale konieczna. Polega na utrzymaniu jakości wód naturalnych na wymaganym poziomie oraz na ograniczaniu wszelkich działań prowadzących do jej zanieczyszczenia. Nie ogranicza się jednak tylko do tego. Obieg wody w przyrodzie sprawia, że jej jakość zależy również od stanu gleby i atmosfery. Substancje zanieczyszczające wody powierzchniowe powodują zmianę jej barwy i smaku oraz zmętnienie. Wpływa to ujemnie na jakość wody i przydatność do spożycia. Zawarte w wodzie mikroorganizmy chorobotwórcze mogą powodować ciężkie zatrucia pokarmowe.

– Co możemy zrobić, by nie zanieczyszczać wody?

– Wszyscy wspólnie powinni dbać o jakość wód. Do sposobów ochrony wód przez społeczeństwo zaliczamy: stosowanie w rolnictwie i gospodarstwie domowym wyłącznie środków ulegających szybkiej biodegradacji, np. ograniczone i odpowiednie stosowanie nawozów, zwłaszcza sztucznych oraz używanie środków czystości zawierających mniej fosforu; dbanie o czystość plaż, przy wodach powierzchniowych (jeziora, rzeki, zalewy itp.), budowanie mini oczyszczalni domowych, dzięki którym można czyścić wodę we własnym zakresie, stosowanie filtrów oczyszczających wodę, posiadanie szczelnych instalacji kanalizacyjnych oraz szamb przydomowych, korzystanie z myjni samochodowych.

– Ochroną wody zajmują się także instytucje publiczne, w jaki sposób to robią?

– Do sposobów ochrony wód przez instytucje publiczne zaliczamy: oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie osadów ściekowych – wprowadzanych do wód lub/i ziemi wyłącznie tak oczyszczonych ścieków, aby po wprowadzeniu do odbiornika nie zakłóciły założonej klasy czystości wody, zabezpieczenie hałd odpadów przemysłowych i wysypisk śmieci w taki sposób, aby odpady te ani ich odcieki nie przedostawały się do wód podziemnych i powierzchniowych oraz budowanie nowych, przyjaznych dla środowiska wysypisk śmieci, odsalanie i oczyszczanie wód odprowadzanych z kopalni oraz z ulic, np. stosowanie rozsądnych ilości soli sypanej zimą na drogi, tworzenie stref ochronnych, w których obowiązują zakazy i ograniczenia różnych czynności gospodarczych, np. działalności górniczej, wiercenia, nawożenia itp., edukacja ekologiczna społeczeństwa poprzez plakaty, filmy, w szkołach, tworzenie ścieżek edukacyjnych na takich obiektach jak oczyszczalnie ścieków, czy wysypiska śmieci, montaż filtrów przemysłowych ograniczających emisję zanieczyszczeń do atmosfery, które po zmieszaniu się z opadami atmosferycznymi powodują powstawanie tzw. kwaśnych deszczy. wpływają one na ph gleby oraz wód powierzchniowych, prawidłowa eksploatacji wody tak, aby zachowana została równowaga hydrodynamiczna między ilością wody czerpanej a zasilaniem, zamykanie obiegów wody w cyklach produkcyjnych, co jest istotnym sposobem oszczędzania wody.

– W jakim celu zostało stworzone Prawo wodne? Jak ma do niego odnieść się przeciętny mieszkaniec?

– Dzięki ustawie Prawo wodne, przeciętny mieszkaniec ma zapewnioną odpowiednią ilość i jakość wody. Ustanowienie nowego Prawa wodnego było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Ustawa Prawo wodne reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.

Celem ustawy jest zaspokojenie potrzeb ludności i gospodarki oraz ochrona wód i środowiska związanego z tymi zasobami. W gospodarowaniu wodami uwzględnia się zasadę wspólnych interesów i wymaga się współdziałania administracji publicznej, użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych społeczności w zakresie pozwalającym uzyskać maksymalne korzyści społeczne.

Nowe Prawo Wodne wprowadza opłaty za usługi wodne, które przekraczają zakres zwykłego lub powszechnego korzystania z wód. Nowe opłaty będą obowiązywać od 2019 roku.

 

Jakie błędy popełniają mieszkańcy przy użytkowaniu wody, czym również przyczyniają się do jej zanieczyszczeń?

Najczęstsze przyczyny zanieczyszczenia wód przez mieszkańców to:

– odprowadzanie ścieków do cieków wodnych lub na pola

– nieszczelne szamba przydomowe

– składowanie odpadów w nielegalnych miejscach do tego nieprzystosowanych;

– mycie samochodów na podwórkach;

– stosowanie środków czyszczących nieznanego pochodzenia i o nieznanym składzie

– stosowanie w rolnictwie dużych ilości środków ochrony roślin i nawozów niezgodnie z etykietami ich stosowania oraz pochodzących z nielegalnego obrotu.