Polskie Państwo Podziemnego powstało 78 lat temu

Historia

Przypomnijmy, że 13 listopada 1939 roku, SZP przekształcono w Związek Walki Zbrojnej, który był pierwszą organizacją bojową Polskiego Państwa Podziemnego.  Tajne struktury państwa polskiego, istniejące w czasie II wojny  światowej były podległe Rządowi RP na uchodźstwie. W okupowanej przez Niemców i ZSRR  Rzeczpospolitej istniał systemem władz państwowych, działający w imieniu Rzeczypospolitej. Polskie Państwo Podziemne  istniało od 27 września 1939 roku, do 1 lipca 1945 roku.

Zbrojne ramię podziemnego państwa w Końskich

Możemy przyjąć, że od początku 1940 roku na terenie powiatu koneckiego rozpoczął działalność Obwód Końskie Związku Walki Zbrojnej, którego pierwszym komendantem został podporucznik, później porucznik Jan Stoiński, przedwojenny nauczyciel. Jako Komendant Obwodu Jan Stoiński całkowicie poświęcił się organizacji podległych sobie struktur. Został za to doceniony w roku 1942 kolejnym awansem, na stopień kapitana. To on jako pierwszy w strukturach koneckiej konspiracji był żołnierzem, Polskiego Państwa Podziemnego, komendantem koneckich żołnierzy. Jako jeden z pierwszych został zdradzony, zginął w walce, gdy chciał wydostać się z okrążenia. Jak wspominają koneccy żołnierze Armii Krajowej, niemal każdy z nich w początkach konspiracji należał lub otarł się o ZWZ. A potem trafił do Armii Krajowej.

Modlitwa za PPP

W minioną niedzielę, 1 października,  w kolegiacie św. Mikołaja została odprawiona msza święta koncelebrowana  w intencji Ojczyzny, w  78 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Mszę świętą celebrowali ks.dr Andrzej Zapart, ks. Marcin Rębiś i ks. Piotr Ordowicz. Księżą wyszli przed kolegiatę i przed ołtarz zaprosili poczty sztandarowe: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Końskich, nad którym opiekę sprawują Strzelcy JS Końskie,  Solidarności, PiS, Ochotniczych Straży Pożarnych z Kornicy i Wąsosza. Poczty sztandarowe ustawiły się po obu stronach przejścia w nawie głównej. W mszy świętej udział wzięli Andrzej Marek Lenart, wicestarosta konecki, Krzysztof Obratański, burmistrz Końskich, Helenna Obara, przewodnicząca Solidarności w Końskich, członkowie ŚZŻAK: Janina Trojanowska, Janina Śliwińska, Jan Chlebosz, Jan Kowalski, Andrzej Kosma. A ponadto, w mszy uczestniczyło bardzo wielu konecczan.

Zanosili modlitwy

Ksiądz  Andrzej Zapart wygłaszając homilię podkreślił, że władza Rzeczpospolitej przetrwała całą II wojnę światową, jako Polskie Państwo Podziemne z rządem w Londynie. Miała sądy, które rozpatrywały i rozstrzygały o przewinieniach przestępców. Wydawały wyroki na konfidentów i kolaborantów. A w innych  krajach europejskich rządy poszły na współpracę i nawet Niemców zasilały żołnierzami. Módlmy się, by nasza Ojczyzna zawsze była naszą Ojczyzną! – podkreślił ks.Zapart.

Dodaj komentarz