Kiedy ubezpieczyciel spłaci resztę kredytu hipotecznego?

Rozmaitości

W ostatnich latach przyznanie kredytu na zakup czy budowę domu stało się utrudnione ze względu na liczne wymogi o charakterze finansowym jak wkład własny czy obowiązek ubezpieczenia nieruchomości. Mimo tych środków ostrożności nadal istnieje duże ryzyko nieuregulowania wszystkich rat. Jednak lokator nie zostaje z niczym.

Ryzykują obie strony umowy kredytowej – bank brakiem regularnych wpłat i pożyczkobiorca wpadnięciem w spiralę zadłużenia. Żaden z tych scenariuszy nie będzie miał miejsca, jeśli w porę pomyślimy o odpowiednim zabezpieczeniu w postaci polisy mieszkaniowej. Przydatnym produktem będzie też polisa na życie.

Ubezpieczenie na wszelki wypadek

Ci, którzy kiedykolwiek starali się o kredyt z banku, z pewnością spotkali się wymogiem zakupu polisy mieszkaniowej. W praktyce oznacza to, że oprócz rat kredytu należy raz do roku wykupić ubezpieczenie nieruchomości. W innym wariancie comiesięczna rata będzie zwiększana o wartość jednej z dwunastu rat za ubezpieczenie.

Tu od razu należy się wyjaśnienie – polisa mieszkaniowa to produkt bardzo tani, a cena zaczyna się od mniej niż 100 zł w skali roku, więc będzie to suma nieodczuwalna dla portfela. Co gwarantuje taka polisa? Przede wszystkim ochronę murów w razie wystąpienia zdarzenia losowego, jak:

pożar,
zalanie,
uderzenie pojazdu,
przewrócenie drzew i masztów,
działanie śniegu i mrozu.

Zakres ten wydaje się dość szeroki bo zdarzeń w pakiecie podstawowym jest nawet ponad 20, ale w przypadku np. pożaru ucierpieć mogą też elementy stałe (tapety, instalacje, trwale przytwierdzone meble), jak i ruchomości czy wyposażenie przenośne (sprzęt RTV, łóżko, dywan). Polisa w szerszym zakresie to zwykle wyższa składka sięgająca nawet 500 zł i więcej w skali 12 miesięcy.

Nie dziwi zatem fakt, że kredytobiorcy wybierają najtańsze warianty ochrony i tym samym redukują wydatki związane z nieruchomością do minimum. To z jednej strony zrozumiałe podejście, bo i tak całkowite zniszczenie czy za uszkodzenie konstrukcji domu zapłaci bankowi ubezpieczyciel, ale przy zdarzeniach na mniejszą skalę, awariach czy kradzieży ubezpieczony pozostanie bez pomocy ze strony towarzystwa.

Obowiązek czy wolny wybór?

Z prawnego punktu widzenia wykupywanie polisy mieszkaniowej czy ubezpieczenia na życie leży w gestii samego klienta. Jednak w przypadku kredytu hipotecznego to bank dyktuje warunki i może żądać od swoich klientów dodatkowego zabezpieczenia w postaci polisy. Ci z kolei mogą skorzystać z gotowego pakietu, czyli pożyczki i ubezpieczenia do pożyczki w jednym – tzw. bancassurance. To wygodne rozwiązanie, choć klient jest pozbawiony wyboru ubezpieczenia.

Równie wygodnym rozwiązaniem jest możliwość skorzystania z oferty zewnętrznej, np. ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego z www.rankingubezpieczennazycie.pl, gdzie przy wykorzystaniu porównywarki ubezpieczeniowej kredytobiorca otrzyma ofertę kilku różnych towarzystw ubezpieczeniowych dla tego samego produktu.

Podsumowując, polisa mieszkaniowa do kredytu hipotecznego jest wymagana praktycznie zawsze, chyba że klient znajdzie taki bank, w którym ten wymóg będzie zniesiony. Natomiast z polisa na życie sprawa wygląda zgoła inaczej. Warto taką polisę mieć, ponieważ chroni ona finanse lokatora na wypadek gdyby:

poważnie zachorował,
wymagał długiego leczenia w szpitalu,
wymagał kosztownej rehabilitacji,
uległ wypadkowi komunikacyjnemu,
utracił czasową zdolność do wykonywania pracy.

W każdym z powyższych przydatków pieniądze z polisy będą nie tyle przydatne, co niezbędne, a to ze względu na konieczność opłacania rat kredytu o czasie. Bank ani żadna inna instytucja finansowa udzielająca pożyczki zwraca uwagę na terminowość swoich klientów, a każda zwłoka czasowa powoduje kosztowne konsekwencji w postaci naliczania odsetek.

Na ratunek cesja

Otrzymując kredyt, klient otrzymuje zarazem umowę cesji. To nic innego jak przepisanie praw do odszkodowania na bank, w razie gdyby nieruchomość uległa zniszczeniu, przez co zamieszkiwanie jej nie byłoby dłużej możliwe. Polisę z cesją łatwo wybrać w porównywarce ubezpieczeń zaznaczając podstawową wersję ochrony domu, mieszkania czy budynku w budowie.

Z kolei za zdarzenia, które będą dotyczyć jego osoby, otrzyma stosowne świadczenie z polisy na życie, o ile zdarzenie takie będzie zawarte w zakresie wykupionej ochrony. Tu nie warto oszczędzać na minimalnych wariantach, ponieważ życie i zdrowie ludzkie jest największą wartością, której nie da się odbudować jak uszkodzonego w wyniku zalania domu.