Chcesz poprawić czystość powietrza w swojej okolicy? Chroń lasy

eko2017

Województwo świętokrzyskie zalesione jest w 28%. Niestety ludzie, tak chętnie korzystający z dobrodziejstw lasów są dla nich także zagrożeniem. Ponad połowa z 665 pożarów jakie wybuchły w 2015 roku w świętokrzyskim została spowodowana właśnie przez człowieka. Ludzie odpowiadają za coraz bardziej i szybciej pogarszającą się jakość powietrza, utrudniając tym samym roślinom oczyszczanie go z zanieczyszczeń i pyłów oraz produkowanie tlenu.

Lasy płucami ziemi

Lasy to nasz wielki sojusznik w walce o czyste powietrze. Nie bez powodu nazywa się je więc „zielonymi płucami”, zarówno naszej najbliższej okolicy, jak i całej planety. Niestety, jest to jednocześnie sojusznik niedoceniany, ponieważ oprócz naturalnych przyczyn zmniejszania się terenów zielonych (np. klęski żywiołowe, szkodniki), to właśnie ludzie, tak chętnie korzystający z ich dobrodziejstw są dla nich największym zagrożeniem. W 2015 roku ponad połowa pożarów lasów w woj. świętokrzyskim została spowodowana właśnie przez człowieka.

To także człowiek odpowiada za coraz bardziej i szybciej pogarszającą się jakość powietrza, utrudniając tym samym roślinom oczyszczanie go z zanieczyszczeń. Jeśli więc nie chcemy, aby kolejne pokolenia znały lasy tylko z opowieści lub ilustracji, należy działać zdecydowanie i szybko, aby ochronić te cenne obszary przed degradacją i zniszczeniem.

Obszary leśne zajmują ok. 30% powierzchni Polski. Województwo świętokrzyskie zalesione jest w 28%.

Wiele z terenów zielonych, nie tylko lasów, to obszary szczególnie cenne. Tu szumi m. in. Puszcza Świętokrzyska.

Co szkodzi lasom?

Każdego dnia, w wyniku działań człowieka, znikają z powierzchni naszej planety olbrzymie obszary leśne, a rabunkowa gospodarka nie pozostaje bez wpływu na zmiany klimatyczne oraz ginięcie kolejnych cennych gatunków roślin i zwierząt. Do przyczyn degradacji lasów należy dodać także, będące wynikiem ludzkiej działalności, zanieczyszczenie powietrza. W jego wyniku nasze „zielone płuca” mają coraz większy problem z oddychaniem. A przecież z 1 hektara drzew pochodzi tyle tlenu, ile potrzebuje 45 osób. Ta sama ilość drzew pochłania rocznie taką ilość dwutlenku węgla, jaką wytwarzają samochody przejeżdżające ponad 100 tys. kilometrów.

Lasy płoną

Innym, poważnym zagrożeniem dla lasów są pożary, wywołane często ludzką beztroską i bezmyślnością. W 2015 roku wybuchło w Polsce 12 257 pożarów, które pochłonęły 5 510 hektarów lasów. To aż ponad 7 tys. pożarów więcej niż w roku 2014! W województwie świętokrzyskim było ich 665, z czego większość spowodowana przez człowieka. Przyczynę 433 stanowiły podpalenia, a 165 wybuchło w wyniku nieostrożności dorosłych.

Nieostrożność to głównie rzucanie niedopałków, zostawianie kawałków szkła – czyli po prostu śmiecenie, a także rozpalanie ognisk w niedozwolonych miejscach. Tymczasem ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko, po drodze niszcząc całą roślinność, zabijając i pozbawiając domu zwierzęta, zostawiając za sobą spaloną ziemię, na której jeszcze długo nic nie urośnie. Podczas pożaru wydzielane są toksyczne dymy i substancje, które dodatkowo zanieczyszczają środowisko.

Jak możemy pomóc lasom?

Z kolei, aby zadbać o jakość powietrza i ułatwić oddychanie naszym „zielonym płucom” postępujmy też odpowiedzialnie we własnym domu. Dbajmy więc o dobry stan techniczny naszych pojazdów, kupując piec wybierajmy urządzenia możliwie nowoczesne, a jako paliwa do nich nie używajmy odpadów. Jak podkreśla Andrzej Kruszewicz, ornitolog, podróżnik.– Absolutnie nie wolno traktować spalania śmieci, jako najlepszej metody na ich na utylizację. Jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych sposobów na ich pozbycie się, ponieważ nigdy nie wiemy jak niebezpieczny jest materiał, który chcemy spalić. W przeciwnym razie z naszych pieców wydobywają się szkodliwe substancje, przyczyniające się do coraz gorszej jakości powietrza, które roślinom z kolei coraz trudniej oczyszczać, a które przecież my wdychamy. W efekcie trujemy się sami. Pamiętajmy też, że z dobrodziejstw roślin i ich zdolności do oczyszczania powietrza możemy korzystać nie tylko podczas spacerów. Nasze domowe rośliny także mogą w tym pomóc, zwłaszcza te o dużych, zielonych liściach. Dlatego pielęgnujmy je i dbajmy o nie szczególnie uważnie.

Dlatego oprócz tego, by nie wyrzucać śmieci w lesie czy parku, należy też pamiętać o ich segregowaniu w domu. W ten sposób przyczyniamy się do ochrony kolejnych drzew przed ścięciem. Warto też zapoznać się bliżej ze znakami, jakie widnieją na niektórych produktach powstałych z drewna: meblach, książkach czy opakowaniach. Jeśli zauważmy na nich np. symbol FSC®, oznacza to, że powstały z drewna certyfikowanego, pochodzącego z lasów zarządzanych odpowiedzialnie, gdzie m. in. chroniona jest flora i fauna, a pozyskiwanie zasobów leśnych, nie przekracza poziomu, po którym ich odnowienie byłoby niemożliwe.

Źródło: www.przyjacielenatury.pl, GUS, Leśnictwo 2016

 

CZY WIESZ, ŻE…

Lasy wytwarzają około 26,6 miliarda ton tlenu, czyli ponad połowę rocznego zapotrzebowania wszystkich ludzi i zwierząt na ziemi.

Aby wytworzyć tonę papieru, trzeba ściąć aż 17 drzew, a recykling stosu gazet o wysokości 125 cm umożliwia uratowanie jednej 6-cio metrowej sosny.

W woj. świętokrzyskim jest 1 park narodowy, 72 rezerwaty i 714 pomników przyrody.

 

Pożary lasów w świętokrzyskim

W 2015 r. wybuchło 665 pożarów w świętokrzyskich lasach. w 433 przypadkach były to podpalenia. Spłonęło łącznie 391,30 ha lasów.

 

Co mówi Straż Pożarna?

Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad.

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:

– rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,

– wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,

– palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

– w parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego – być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.

– nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.

– poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.

Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

0 – brak zagrożenia,

I – zagrożenie małe,

II – zagrożenie duże; bądź ostrożny,

III – zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych,