Ozon dobry, ozon zły

eko2017

Ozon to jedna z odmian tlenu. Ma właściwości utleniające i w zależności od tego, w której warstwie atmosfery się znajduje jego rola i wpływ na ludzi i środowisko naturalne jest pozytywny lub negatywny.

Ozon znajdujący się w stratosferze czyli od ok. 10 – 50 km nad powierzchnią ziemi chroni
ziemię przed nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym. Do niszczenia ozonu
stratosferycznego i powstawania tzw. dziury ozonowej przyczyniają się
substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO). Do najważniejszych z nich
należą freony i halony.

Na podstawie informacji: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

 

OZON ZŁY

Niekorzystnie wpływa na zdrowie i szkodzi
roślinom.

 

Przeciwdziałania organizacyjne

– ograniczenie emisji prekursorów ozonu tj.
tlenków azotu i lotnych związków organicznych, związanych m.in. z aktywnością
przemysłową i komunikacyjną.

 

W sytuacjach ekstremalnych
ograniczenie ruchu samochodów.

OZON DOBRY

Chroni ziemię przed szkodliwym
promieniowaniem ultrafioletowym.

 

Skutki niedoboru dobrego ozonu:

– zachorowania na raka skóry

– uszkodzenie wzroku (zaćma)

– uszkodzenie systemu odpornościowego

– oparzenia i alergie słoneczne

– niekorzystny wpływ na uprawy rolne

– uszkodzenia lasów

– uszkodzenia organizmów żywych w środowisku
wodnym

Jak można chronić się
przed skutkami działania „złego” ozonu ?

– unikać długotrwałego przebywania w otwartej
przestrzeni (zwłaszcza u osób z przewlekłymi chorobami)

– ograniczenie duże wysiłku
fizycznego

Jak można chronić
się przed niedoborami dobrego ozonu?

– unikać nadmiernego opalania

– używać okularów przeciwsłonecznych

– nakryć głowy,

– parasolek

– przewiewnego stroju

– unikać intensywnego wysiłku
fizycznego w warunkach dużego nasłonecznienia