Nasz Uniwersytet rozpoczął drugi rok akademicki

Oświata

Rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018 odbyło się w Domu Kultury. Nie wszyscy dotarli, choć i tak sala pękała w szwach. Wiceprzewodniczącą do spraw programowych Grażyna Chwałek witała wszystkich przybyłych, a chór stowarzyszenia kierowany przez Izabelę Wojcierowską odśpiewał „Gaudeamus”.  Przewodnicząca Jolanta Rydzewska mówiła o planach na kolejny rok oraz nadziejach na współpracę, pomoc władz miasta, dyrekcji szkół. Wiceprzewodnicząca ds. organizacyjno lokalowych Teresa Dunajska zademonstrowała zgromadzonym statuetkę Koneckiej Glorietty,  którą stowarzyszenie otrzymało, podczas Dni Końskich, za swoją działalność. Odczytała również list gratulacyjny, co studenci nagrodzili rzęsistymi brawami.

Życzenia i wykład

Burmistrz Krzysztof  Obratański dziękował za ważną  pracę na rzecz koneckiej społeczności i zagospodarowanie wolnego czasu seniorom. Mówił, że immatrykulacja to wciągniecie do spisu studentów, ale oznacza też  wniesienie do spisu szlachty. – Zatem, to wasze duchowe szlachectwo zobowiązuje – zaznaczał. Życzenia w podobnym tonie i charakterze, w imieniu starosty i swoim złożyła Dorota Duda.

Kolorowy Mały Dziabałtów

Po życzeniach na scenie pojawił się chór UTW. Zaśpiewał dwie piosenki, ludową i harcerską. Inauguracyjny wykład wygłosiły panie pracujące w jednym z koneckich banków. W finale  spotkania otwierającego nowy rok akademicki gościnnie wystąpił zespół folklorystyczny Mały Dziebałtów. Dzieci przedstawiły półgodzinny program, na który składały się piosenki i tańce ludowe. Młodym artystom na akordeonie akompaniował Jan Bukład, artysta muzyk z MGDK,  a na bębnie  Stanisław Sarbat. Występ zespołu kultywującego folklor, którym kieruje Krystyna Nartowska, widzowie nagrodzili brawami, a UTW upominkami. I jeszcze jedna ważna wiadomość. Zajęcia UTW odbywać się będą, co drugi tydzień, we wtorki w Domu Kultury.

 

Dodaj komentarz