Radoszyce: Docenieni za wyróżniającą się pracę

Radoszyce

Jak czytamy w uzasadnieniach nagrody przyznano „za odpowiedzialną i wyróżniającą się pracę na rzecz kształtowania umysłów i serc młodego pokolenia, wskazanie autentycznych wartości życia, naukę tolerancji, szacunku i zrozumienia dla każdego człowieka oraz za przekazywanie najcenniejszego daru jakim jest niewyczerpane bogactwo wiedzy”. Uroczystości, których gospodarzem był wójt Michał Pękala odbyły się w radoszyckiej hali sportowej. O część artystyczną zadbały wspólnie Samorządowe Przedszkole w Radoszycach z siedzibą w Grodzisku oraz Szkoła Podstawowa w Grodzisku. Przedszkolaki przygotowały panie: Kinga Saługa, Sylwia Maciążek, Magdalena Oko, Anna Drab, Monika Lewicka, Maria Laskowska, Lidia Chwaścińska, Danuta Majchrzak, a uczniów podstawówki: Magdalena Mechelewska. Wielkim brawami nagrodzono duet muzyczny Annę Popiel i Mirosława Czarneckiego.

Nauczyciele z gminy Radoszyce nagrodzeni przez wójta:

SP w Radoszycach: Anna Wąsik, Beata Piątek, Maria Szafrańska, Robert Nowak, Kazimierz Relidzyński, Jan Staciwa

SP w Kłucku: Elżbieta Woźniak, Wiesława Bąk

SP w Kapałowie: Małgorzata Patynowska, Monika Bańburska

SP w Grodzisku: Elżbieta Kowalska

SP w Wilczkowicach: Zbigniew Kowalczyk, Marianna Szczepańska

SP w Górnikach: Sławomir Staciwa

Samorządowe Przedszkole w Radoszycach z siedz. w Grodzisku: Elżbieta Popiel

 

Dodaj komentarz