Chcą sprawdzić, czy dobrze remontują Kielecką

flash Okolice

Obrady Rady Powiatu w tej kadencji przebiegają nad wyraz spokojnie. Jednym tematem, który nieco ożywia radnych są sprawy dróg powiatowych i to głównie tych na terenie gminy Stąporków. Reguła ta potwierdziła się również podczas piątkowych obrad. Pytano przede wszystkim o drogi na terenie gminy Stąporków. Radny Dariusz Młodawski dopytywał w imieniu Elżbiety Kołodziej, stąporkowskiej radnej, a jednocześnie sołtyski Odrowąża o trwający remont drogi powiatowej w Odrowążu przy ul. Kieleckiej. Wiadomo już, że wyczekiwana od lat inwestycja kontynuowana jest z kłopotami. Dotyczyły one m.in. wysokości krawężników, które w projekcie zostały obliczone jako za wysokie o ok. 50 cm.  Dariusz Młodawski pytał m.in. o to, czy istnieje szansa na wcześniejsze zakończenie prac drogowych niż 10 listopada. Ułatwiłoby to dojazd do cmentarza przed zbliżającym się obchodami Wszystkich Świętych. Radny sygnalizował m.in. potrzebę udrożnienia rowów, gdyż część z nich jest zasypana oraz możliwość ustawienia znaku drogowego zakazującego wjazd na drogę samochodom powyżej 12 ton. Jak informował radny Wiesław Skowron to nie jeden problem. – Część mieszkańców ul. Kieleckiej nie może wyjechać z domów. Dojazd jest zablokowany, albo bardzo utrudniony – mówił.

 Bez znaku

Na pytania choć tylko częściowo, odpowiedział podczas sesji Stanisław Mościński, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.- Krawężniki zostały już skorygowane. Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni i chodników – informował. Zapytaliśmy dyrektora, o odpowiedzi na pozostałe zadane pytania. – Nie wiem, czy inwestycja zakończy się przed Wszystkimi Świętymi, to zależy od wielu czynników. Jeśli chodzi o znak zakazujący wjazdu pojazdom po wyżej 12 ton, to nie będzie on ustawiony. Nie planujemy takiego działania, do tego jest potrzebna dodatkowa ekspertyza – informował dyrektor Mościński. Jak zaznaczał, po zakończeniu prac, tak jak w przypadku każdej drogowej inwestycji, odbędzie się jej odbiór.

 Radni obejrzą inwestycję

Właśnie w tym tematem związana była interwencja Wiesława Skowrona, który zasugerował, że powinna zostać powołana komisja złożona z radnych, która oceni prawidłowość wykonanych prac. Początkowo niechętny tej inicjatywie był Marian Król, przewodniczący Rady Powiatu, który uważał, że kwestią prawidłowo wykonanych prac drogowych powinni się zająć drogowcy. Ostatecznie jednak zdecydowano, że powstanie grupa radnych, którzy pojadą do Odrowąża, by niejako odebrać inwestycję. Jako pierwsi zgłosili się do niej Łukasz Świerczyński, Marian Domagała, a później Wiesław Skowron i Czesław Kurcbart czyli wszyscy radni pochodzący z terenu gminy Stąporków. Obecnie prace przy ul. Kieleckiej kontynuowane są na wysokości remizy OSP. Tak jak podczas trwania całej inwestycji ruch drogowy nie został zatrzymany, a kierowcy poruszają się wahadłowo, choć stan nawierzchni pozostawia wiele do życzenia. Lepiej więc ten odcinek omijać. Do tematu będziemy wracać.

Dodaj komentarz