Świętowali z okazji Dnia Białej Laski

flash Końskie

15 października przypada Międzynarodowy Dzień Białej Laski, święto osób niewidomych i niedowidzących.  Święto to obchodzone jest od 1964 roku. Przyświeca mu idea informowania społeczeństwa o problemach osób niewidomych i niedowidzących. To też dobra okazja do pokazania, że niewidomi żyją tak jak wszyscy. Od lat w Końskich działa koło Polskiego Związku Niewidomych. Ostatni rok był pierwszym pod kierownictwem nowej pani prezes.

 Aktywni członkowie

– Za swój cel postawiłam sobie zaktywizowanie członków naszego koła i muszę przyznać, że częściowo to się udało. Mieliśmy powroty osób, które zrezygnowały wcześniej z członkostwa. To zawsze cieszy – informuje Bogumiła Lewandowska, prezes koneckiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych. Minione miesiące to nie tylko regularne spotkania, ale również wspólna wycieczka do Krakowa, która była możliwa dzięki dofinansowaniu z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Życzenia i dobre słowa

Po raz pierwszy świętowanie z okazji Dnia Białej Laski zorganizowano w Sali Bankietowej Astoria. – To doskonała okazja do integracji, ale również opowiedzenia o naszych problemach i planach – dodaje pani prezes. Na wstępie krótką historię Międzynarodowego Dnia Białej Laski przedstawiła Renata Zając. Wśród gości uroczystości znaleźli się Dorota Duda, członkini Zarządu Powiatu, która odebrała podziękowanie za współpracę ze związkiem dla Starostwa Powiatowego; Urszula Przygodzka, wicedyrektor PCPR, Krzysztof Stachera, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia koneckiego starostwa, Andrzej Namysło kierujący koneckim Zakładem Aktywności Zawodowej. Nie zabrakło również gości z kieleckiego oddziału PZN: prezes Izabeli Wałęgi oraz Jolanty Fabiańskiej.  Wszyscy składali serdeczne życzenia obecnym na uroczystości związkowcom oraz ich opiekunom.

 Dzięki sponsorom

Co ważne zorganizowanie spotkania, po raz pierwszy w takiej formie, było możliwe dzięki wsparciu sponsorów: Andrzeja Kudłacza, Andrzeja Namysło oraz Tomasza Śliwaka. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na smaczny obiad oraz zabawę taneczną, którą poprowadził zespół Roberta Balceraka. Kolejne spotkanie członków PZN odbędzie się w sobotę 16 grudnia. Związkowa Wigilia odbędzie się również w Sali Bankietowej Astoria.

 

Warto wiedzieć:

Do koneckiego koła PZN może dołączyć każda chętna osoba ze stwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniem utraty wzroku. Biuro związku mieści się w Końskich przy ul. Krzywej 1 i jest czynne w każdy czwartek w godzinach od 9.00 do 13.00.

 

Dodaj komentarz