home
RSS

Zrównoważony rozwój czyli życie w zgodzie z przyrodą

 • Napisany przez:
 • Skomentuj

Coraz więcej i wyraźniej mówi się o zrównoważonym rozwoju jako idei zakładającej warunkowanie życia w zgodzie w rozwojem cywilizacyjnym.…

Według słownikowej definicji zrównoważony rozwój zakłada wprowadzanie takiej jakości życia na takim poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny. Dokumentem wiążącym pozostaje w tej kwestii raport WCED z 1987 r. „Nasza Wspólna Przyszłość”, gdzie autorzy zauważają, że cywilizacja osiągnęła poziom dobrobytu możliwy do utrzymania, pod warunkiem odpowiedniego gospodarowania.

O dbałości

Jak wyjaśnia definicja, model takiej gospodarki zakłada odpowiednio i świadomie ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko (nie tylko przyrodnicze, ale także sztuczne – wytworzone przez człowieka) oraz jakością życia (w tym zdrowiem człowieka). Doktryna zrównoważonego rozwoju dąży do sprawiedliwości społecznej poprzez m.in. ekonomiczną i środowiskową efektywność przedsięwzięć zapewnioną m.in. przez ścisły rachunek kosztów produkcji, rozciągający się również w bardzo złożony sposób na zasoby zewnętrzne (iiSBE).

 Bez zaburzania

Zrównoważony rozwój postrzegany jest również jako nieodłączna część ekorozwoju co oznacza, że człowiek musi racjonalnie funkcjonować w zgodzie z przyrodą mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego. Najważniejsze jest tu przestrzeganie zasady, że zaspokojenie potrzeb i poprawa warunków życia nie będzie miała wpływu na degradację i zaburzenia stanu równowagi w środowisku przyrodniczym. Wokół zrównoważonego rozwoju narosło wiele mitów, ale też mnóstwo pozytywnych działań, które mobilizują ludzi na całym świecie do zmiany nie tylko sposobu swojego myślenia, ale również stylu życiu. W tym przypadku liczy się przede wszystkim jakość postrzegana wielopłaszczyznowo. Wiadomo, że o poprawę jakości życia może zabiegać każdy, istotne by była ona w zgodzie z naturą. Tu liczy się zasada, że musi zostać zachowana zasada związana z szacunkiem dla środowiska naturalnego. Zrównoważony rozwój musi łączyć się ze wzrostem gospodarczym, ochroną środowiska oraz odpowiedzialnością społeczną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Rozmaitości

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Najnowsze

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Galeria

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Filmy

 • 1
 • 2
%d bloggers like this: