90 tys. zł na 90 lat Niekłańskiej OSP

Okolice

Msza w intencji strażaków celebrowana przez księdza w kościele parafialnym pw.św. Wawrzyńca w Niekłaniu Wielkim rozpoczęła świętowanie 90. rocznicy powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Niekłaniu. Gdy ją tworzono w 1926 roku nosiła nazwę Niekłańska Ochotnicza Straż Pożarna. Podkreślano, że straż jest niekłańska i ma tutejszej oraz okolicznym mieszkańcom służyć na pożytek, a Bogu na chwałę.

 

Świętowanie

Jubileusz 90 –lecia Ochotniczej Straży Pożarnej, druhowie rozpoczęli przemarszem ze strażnicy w Niekłaniu Małym do kościoła parafialnego w Niekłaniu Wielkim. Na strażaków i gości oczekiwał ks. Zbigniew Ścierski, proboszcz parafii pw. św.Wawrzyńca.  Podczas celebry poświęcił obraz i statuę patrona strażaków, św. Floriana, które później znalazły stosowne miejsce w strażnicy. Po zakończeniu mszy świętej, historyczny sztandar Niekłańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej z pocztem w składzie:  Artur, Karol i Piotr Połeć i pododdział wiedziony przed naczelnika Karola Jędrychowskiego powrócił do remizy, gdzie odbywała się dalsza część jubileuszowych uroczystości. Na jubileusz przybył jeden z najstarszych druhów, 82 –letni Aleksander Połeć, który  wiele lat w mundurze druha strażaka służył ludziom.

 Zacnych gości nigdy za wiele

Dh Leon Gula prezes OSP Niekłań witał gości,  którzy w końcowej fazie uroczystości słali strażakom podziękowania za ich bezinteresowną pracę na rzecz społeczeństwa i ratowania życia, i mienia ludzi. Przybyła Dorota Łukomska, prezes ZG ZOSP,burmistrz Stąporkowa, Ireneusz Żak wiceprezes ZWZOSP,;  st.bryg. Grzegorz Młynarczyk, były komendant powiatowy  wspominający zacieśnienie współpracy z niekłańskimi strażakami i ich prezesem  w 1992 roku, w momencie pożaru 180 hektarów lasu w pobliskiej Starzej Górze. Od tamtej pory na strażaków z Niekłania zawsze mógł i liczył,  że ze zobowiązań wywiążą się znakomicie. Przybył bryg. Bogusław Jakóbczyk, zastępca komendanta powiatowego PSP, Jacek Kołodziej przew.RM Stąporków, Maciej Pokusa, Sławomir Pietras, radni, Teresa Pokusa, dyr. szkoły w Niekłaniu; sołtys Niekłania Małego Jan Telecki i Niekłania Wielkiego – Krzysztof Sroka, miejscowa społeczność.

 

Wspominki, podziękowania

Raport o gotowości do uroczystości złożył  dh Ireneuszowi Żakowi, z zarządu wojewódzkiego ZOSP RP, Karol Jędrychowski, naczelnik OSP. Leon Gula powiedział zgromadzonym, że strażacy przygotowywali się do jubileuszu 90 –lecia. Niemal gruntownie wyremontowali, odnowili strażnicę, ale w pewnym momencie nie było pieniędzy na malowanie. – Maciej Pokusa, radny zafundował nam kilka wiader znakomitej farby i dlatego strażnica tak wspaniale wygląda. Za  te działania dziękuję druhom niekłańskiej OSP i wszystkim darczyńcom, którzy wsparli nas w różnej formie. Pani Dorocie Łukomskiej już dziękuję za obiecane 90 tysięcy złotych, na 90 –lecie. Nam się przydaje każdy grosz, żaden nie jest zmarnowany  – mówił prezes Gula. Ciepłe słowa do druhów kierowali bryg. Bogusław Jakóbczyk i st.bryg.Grzegorz Młynarczyk. Scenariusz uroczystości przygotował i według strażackiego ceremoniału przeprowadził druh Tadeusz Nowakowski, członek zarządu wojewódzkiego i powiatowego ZOSP, który przekazał druhom życzenia od Bogdana Sobonia, starosty koneckiego i prezesa ZP ZOSP. Następnie druhom odznaczenia wręczali: dh Ireneusz Żak, dh Dorota Łukomska, dh Grzegorz Młynarczyk.

Odznaczeni

Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Karol Wędrychowski, Sylwester Piekarski, Piotr Połeć. Brązowy medal: Mateusz Gębski, Michał Jędrychowski, Adrian Piekarski, Michał Pokusa, Kacper Połeć, Karol Połeć i Mateusz Połeć.

Odznakę „Strażak Wzorowy”: Karol Domagała, Damian Gros, Wojciech Połeć, Jakub Solarz.

 

Dwa oddziały

Założycielami Niekłańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej byli między innymi: inżynier Piotr Dąbrowski, dyrektor SA Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich, Ludwik Salomonowicz, Maciej Aleksander Czarnota, kierownik zakładu hutniczego w Furmanowie, ksiądz Stanisław Chałtak – proboszcz parafii Niekłań, Karol Niedzielski – późniejszy podporucznik „Dobosz”, ze zgrupowania AK. Pierwszym naczelnikiem został Zygmunt Ubysz. Jednostka składała się z dwóch oddziałów. Pierwszy, którym dowodził Andrzej Dobrut mieścił się w Niekłaniu. Drugim komenderował Malinowski (imię nieznane), zaś zastępcą był Ludwik Reszkowski. Siedzibę miał niedaleko stacji PKP Niekłań, obecnie Stąporków. W Niekłaniu strażacy wybudowali drewnianą szopę – remizę, która służyła im do lat sześćdziesiątych XX wieku. W 1936 roku otrzymali sikawkę ręczną, wóz do przewozu ludzi i sprzętu oraz 5 beczek o pojemności 400 litrów każda. Po zakończeniu II wojny, do Niekłania zaczęli wracać dawni strażacy. I od razu przystąpili do reaktywowania straży pożarnej. Ale dopiero w 1950 roku otrzymali motopompę. W 1957 roku kupili skrzyniową ciężarówkę, pomalowali na czerwono i tym sposobem dorobili się pierwszego wozu bojowego, który służył do 1965 roku. Pięć lat temu OSP Niekłań została wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Otrzymała wóz ratowniczo gaśniczy MAN. W naszej OSP służyły już: star skrzyniowy, żuk, dwa stary 25, star 244, a teraz mercedes i man – mówi dh Leon Gula, prezes.

 

Dodaj komentarz